Có gì mới trên Workplace? Tháng 2/2023

Tất cả các lần ra mắt tính năng và công bố mới nhất về sản phẩm Workplace.


Tháng này, chúng tôi rất vui được chia sẻ bản cập nhật mới, thú vị cho nhóm, cuộc thăm dò ý kiến và hơn thế nữa.
Quản lý Bảng feed

Quản lý Bảng feed

Với tính năng Quản lý Bảng feed, mọi người có thêm quyền kiểm soát bài viết cần ưu tiên trên Bảng feed. Họ có thể ưu tiên bài viết dựa trên những người họ đang theo dõi và nhóm họ ưu tiên.
Dễ dàng xuất thành viên nhóm trong danh sách thành viên

Dễ dàng xuất thành viên nhóm trong danh sách thành viên

Giờ đây, mọi người trong nhóm đều có thể xuất danh sách thành viên nhóm ngay tại chế độ xem danh sách thành viên. Trước đó, chỉ quản trị viên hệ thống mới dùng được tính năng này trong Bảng điều khiển quản trị. Đối với nhóm có ít hơn 1.000 thành viên, mọi người có thể tải ngay danh sách này xuống ở định dạng XLSX. Đối với nhóm có trên 1.000 thành viên, mọi người sẽ nhận được email chứa liên kết để tải danh sách xuống.
Điểm cải thiện về Cuộc thăm dò ý kiến

Điểm cải thiện về Cuộc thăm dò ý kiến

Cuộc thăm dò ý kiến trong công cụ tạo bài viết hiện đã có thêm các tính năng và cài đặt. Giờ đây, khi tạo cuộc thăm dò ý kiến, mọi người có thể đặt thời gian kết thúc, thêm hình ảnh và xuất kết quả. Họ cũng giảm được định kiến khi bình chọn bằng cách xáo trộn các lựa chọn và ẩn danh tính của người bình chọn cho đến khi cuộc bình chọn kết thúc (tính năng này chỉ dùng được trong Workplace phiên bản web trên máy tính). Mọi người đều có thể bình chọn cho bất kỳ loại cuộc thăm dò ý kiến nào - bao gồm cả cuộc thăm dò ý kiến có hình ảnh và đã bật tính năng giảm thiểu định kiến khi bình chọn - trên di động hoặc máy tính.
Truy cập trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tạo cuộc thăm dò ý kiến trên Workplace.
Sử dụng Nhóm nhân viên trong Thư viện kiến thức

Sử dụng Nhóm nhân viên trong Thư viện kiến thức

Giờ đây, quản trị viên hệ thống có thể chọn sử dụng Nhóm nhân viên khi cài đặt đối tượng xem được danh mục trong Thư viện kiến thức. Với tính năng này, quản trị viên hệ thống có thể kiểm soát hiệu quả hơn và sử dụng được các nhóm nhân viên đã tạo. Tính năng này chỉ dùng được trong phiên bản web trên máy tính của Workplace.
Tìm hiểu thêm về cách tạo nhóm nhân viên trên Workplace.
Thay đổi chế độ hiển thị của nhóm có trên 5.000 người

Thay đổi chế độ hiển thị của nhóm có trên 5.000 người

Trước đó, bạn không thể đổi nhóm riêng tư thành công khai nếu nhóm có nhiều hơn 5.000 thành viên. Giờ đây, chúng tôi tạo điều kiện để quản trị viên nhóm linh hoạt đổi bất kỳ nhóm riêng tư nào thành công khai trong phần cài đặt nhóm, bất kể quy mô nhóm.
Tìm hiểu thêm về cách thay đổi loại nhóm trên Workplace.