Có gì mới trên Workplace?
Tháng 02/2020

Tất cả những lần ra mắt tính năng và công bố sản phẩm Workplace mới nhất.

Cùng với sự chuẩn bị kỹ càng cho năm mới, tất cả chúng tôi đều quay trở lại làm việc và bận rộn hơn bao giờ hết. Để có thể quản lý công việc dễ hơn đôi chút, chúng tôi sẽ ra mắt các tính năng mới trong tháng này nhằm góp phần đẩy mạnh năng suất, tăng mức độ hiển thị các đội ngũ và dự án của mọi người hơn bao giờ hết. Hãy tìm hiểu thêm ở bên dưới!

Ưu tiên nhóm và thông báo

Ưu tiên nhóm và thông báo

Chúng tôi biết rằng một số nhóm quan trọng hơn các nhóm khác. Cho dù đó là nhóm dự án, nhóm riêng với người quản lý hay nhóm công bố của công ty, bạn luôn phải chắc chắn không bỏ sót điều gì. Với nhóm ưu tiên, bạn có thể đánh dấu 6 nhóm quan trọng nhất làm nhóm ưu tiên. Khi bạn ưu tiên một nhóm, nội dung của nhóm đó sẽ xuất hiện trước tiên trên Bảng tin và trong thông báo ưu tiên của bạn.

Phần thông báo ưu tiên này sẽ bao gồm các thông báo về: thẻ, câu trả lời, lượt nhắc đến, bài viết trong các nhóm ưu tiên, cảnh báo của công cụ Kiểm tra an toàn và bài viết được đánh dấu là quan trọng. Tất cả các thông báo khác sẽ xuất hiện trong phần "Khác".

Chúng tôi đang triển khai tính năng các nhóm ưu tiên và thông báo ưu tiên cho tất cả khách hàng.

Cửa sổ bật lên Ưu tiên nhóm sẽ ghi rõ là Ưu tiên các nhóm quan trọng nhất với bạn. Xem thông tin mới của nhóm bạn chọn ưu tiên xem trước trong Thông báo và Bảng tin.

Đánh dấu các nhóm quan trọng nhất của bạn làm nhóm ưu tiên.

Đội cộng sự

Khám phá dự án và đội ngũ của mọi người bằng trang Đội cộng sự

Do nhu cầu cộng tác ngày càng tăng, các đội cần một không gian chung để nêu bật những việc họ đang làm, những người họ đang cộng tác, nơi diễn ra cuộc thảo luận và các nguồn lực quan trọng.

Ban đầu, Đội cộng sự ra mắt với một số khách hàng vào tháng 07/2019. Dựa vào ý kiến đóng góp của khách hàng, chúng tôi đã bổ sung thêm các chức năng sau.

  • Phần nguồn lực cho các liên kết hữu ích.
  • Khả năng thúc đẩy các thành viên thành Đầu mối liên hệ.
  • Đội cộng sự có trong kết quả tìm kiếm.
Hiện tại, tất cả các khách hàng đều có thể sử dụng Đội cộng sự mới và được cải thiện!

Sự kiện thử nghiệm trong công cụ Kiểm tra an toàn

Tạo sự kiện thử nghiệm trong công cụ Kiểm tra an toàn

Chúng tôi đã thêm tính năng tạo sự kiện thử nghiệm trong công cụ Kiểm tra an toàn để người phụ trách an toàn có thể dùng thử chức năng Kiểm tra an toàn mà không gây báo động. Với tính năng bổ sung mới này, người phụ trách an toàn và người nhận thông báo Kiểm tra an toàn có thể phân biệt rõ giữa thử nghiệm, cuộc diễn tập và sự kiện khẩn cấp thực sự.

Để tạo sự kiện thử nghiệm trong công cụ Kiểm tra an toàn, hãy đi đến tab Kiểm tra an toàn, rồi nhấp vào “+ Tạo sự kiện khẩn cấp”. Tại đây, bạn có thể tiến hành một thử nghiệm, cuộc diễn tập hay sự kiện khẩn cấp thực sự. Bạn có thể vào Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tạo công cụ Kiểm tra an toàn.

Tạo màn hình bật lên cho Sự kiện khẩn cấp với các lựa chọn thử nghiệm, cuộc diễn tập và sự kiện khẩn cấp thực sự.

Phân biệt rõ giữa thử nghiệm, cuộc diễn tập và sự kiện khẩn cấp thực sự bằng công cụ Kiểm tra an toàn.

Đọc tiếp