Hướng dẫn dành cho quản trị viên hệ thống

Tìm hiểu các bí quyết và cách tốt nhất để quản lý Workplace của bạn.

Nhận hỗ trợ

Bạn có thể có một số câu hỏi trong khi sử dụng Workplace hoặc cần thêm hướng dẫn và sự hỗ trợ từ đại diện Workplace. Kênh Hỗ trợ trực tiếp sẽ đưa bạn đến nơi có thông tin và giải đáp mọi câu hỏi. Bạn có thể tìm kênh Hỗ trợ trực tiếp trong Bảng điều khiển quản trị.

Nguồn lực hữu ích khác


Nguồn lực kỹ thuật

Hãy tìm mọi thông tin bạn cần để triển khai thành công CNTT cho Workplace.