Bộ công cụ chiến dịch bí quyết thứ Ba

Đây là chiến dịch truyền thông mẫu dùng để phổ biến kiến thức về Workplace trong tổ chức.

Tải xuống bộ công cụ chiến dịch

Sử dụng chiến dịch Bí quyết thứ Ba để chia sẻ những cách tốt nhất để sử dụng Workplace cho toàn bộ tổ chức của bạn và hỗ trợ nhân viên tận dụng Workplace nhiều hơn. Mỗi bài viết mẫu đều đi kèm với ảnh tùy chỉnh được và bài hướng dẫn chi tiết về tính năng. Chỉ cần sao chép văn bản từ file PDF, dán vào công cụ tạo bài viết, thêm ảnh của bạn rồi chia sẻ.

Chiến dịch đã được tạo mẫu hoàn chỉnh và sẵn sàng sử dụng, nhưng sau đây là một số bước bạn nên thực hiện trước khi bắt đầu:

1. Tạo nhóm

1. Tạo Nhóm

Tạo nhóm mở mặc định có tên gọi "Bí quyết & hỏi đáp về Workplace". Bạn có thể dùng nhóm này để chia sẻ các bí quyết về Workplace nêu trong chiến dịch này. Đây cũng là nơi nhân viên đăng câu hỏi và nhận sự trợ giúp, hỗ trợ từ bạn và những người tiên phong.

Đồng thời, hãy khuyến khích các thành viên nhóm trả lời câu hỏi của nhân viên. Hãy nhớ ghi nhận những cá nhân tích cực trợ giúp người khác.

3. Chỉ định người kiểm duyệt

3. Chỉ định người kiểm duyệt

Chỉ định người tiên phong làm người kiểm duyệt nhóm. Là người kiểm duyệt, họ sẽ chịu trách nhiệm trả lời các câu hỏi của nhân viên và gỡ mọi bài viết hoặc bình luận không hữu ích hoặc không phù hợp với mục đích của nhóm.

Cách chỉ định người khác làm người kiểm duyệt nhóm:

  1. Trong nhóm, nhấp vào Thành viên
  2. Nhấp vào ... bên cạnh đồng nghiệp mà bạn muốn chỉ định làm người kiểm duyệt
  3. Nhấp vào Chỉ định làm người kiểm duyệt và xác nhận lựa chọn của bạn.
Lưu ý: Chỉ quản trị viên nhóm mới có thể chỉ định người kiểm duyệt cho nhóm

3. Bật chủ đề

3. Bật chủ đề

Với thẻ Bật chủ đề, bạn có thể sắp xếp các cuộc thảo luận và làm cho bài viết dễ tìm hơn nhiều. Bạn có thể thêm "Bí quyết thứ Ba" và tên của tính năng mình sẽ đề cập dưới dạng Chủ đề vào từng bài viết.

Cách bật Chủ đề:

  1. Đi đến nhóm và nhấp vào … ở góc trên cùng bên phải
  2. Chọn Tùy chọn quản trị, rồi nhấp vào Cài đặt nhóm
  3. Chọn Chủ đề bài viết, rồi chọn Cho phép thành viên tạo chủ đề
  4. Nhấp vào Lưu

4. Thêm nội dung mô tả nhóm

4. Thêm nội dung mô tả nhóm

Thêm nội dung mô tả nhóm để thành viên mới hiểu được mục đích của nhóm. Sau đây là mẫu cho phần mô tả về nhóm:

"Chào mừng đến với nhóm Bí quyết & hỏi đáp về Workplace! Trong nhóm này, chúng tôi sẽ thường xuyên chia sẻ các bí quyết về cách sử dụng Workplace cho các bạn. Bạn cũng có thể dùng nhóm này để đặt những câu hỏi liên quan đến Workplace. Nếu bạn biết lời giải đáp cho câu hỏi của ai đó, đừng ngần ngại trả lời nhé! Nếu không thì một trong những người tiên phong sử dụng Workplace của chúng tôi cũng nhanh chóng hỗ trợ ngay."

5. Chia sẻ bí quyết về Workplace

5. Bắt đầu chia sẻ bí quyết

Sau khi thiết lập toàn bộ cho nhóm, bạn đã sẵn sàng để chia sẻ các bí quyết và cách làm tốt nhất về Workplace. Tải xuống Bộ công cụ chiến dịch để truy cập ảnh và nội dung mẫu để chia sẻ vào bài viết trong nhóm.

Chia sẻ bài viết này

Các chiến dịch tương tác khác

Thông tin cơ bản về Workplace

Thông tin cơ bản về Workplace

Kế hoạch truyền thông mẫu để hướng dẫn nhân viên về Workplace.

3 min read

Bộ công cụ chiến dịch chăm sóc sức khỏe

Bộ công cụ chiến dịch chăm sóc sức khỏe

Khuyến khích thói quen lành mạnh và xây dựng cộng đồng xoay quanh việc chăm sóc sức khỏe tại nơi làm việc

8 min read