Kế hoạch truyền thông về việc triển khai nhanh

Kế hoạch truyền thông kéo dài 5 ngày, hỗ trợ bạn tạo dựng sự hứng thú đối với hoạt động triển khai.

Tải kế hoạch truyền thông xuống

Nếu bạn muốn nhanh chóng triển khai Workplace thì đây chính là kế hoạch truyền thông dành cho bạn. Với chiến dịch truyền thông theo mẫu kéo dài 5 ngày này, bạn sẽ thực hiện được các bước chuẩn bị cần thiết để tổ chức của mình sử dụng Workplace. Và điều đó thật dễ dàng - kế hoạch truyền thông này có thể tải xuống, kèm theo nội dung bài viết, email mẫu và tài sản tải xuống được để bạn dùng trong hoạt động truyền thông của mình.

Dưới đây là một số bước bạn nên thực hiện trước khi gửi thông báo về hoạt động triển khai:

Tải kế hoạch truyền thông xuống tại đây.

Đọc hướng dẫn triển khai nhanh

Đọc hướng dẫn triển khai nhanh

Trước khi bắt đầu, đừng quên đọc Hướng dẫn triển khai nhanh. Nhờ đó, bạn có thể triển khai Workplace chỉ trong vài ngày. Để đảm bảo triển khai thành công thì không thể bỏ qua các bước trong hướng dẫn này. Và đây là các nội dung có trong Hướng dẫn triển khai nhanh:

  • Thiết lập kỹ thuật cho Workplace
  • Tuyển chọn và đào tạo những người tiên phong
  • Xây dựng cấu trúc nhóm
  • Khuyến khích đội ngũ điều hành và quản lý cùng tham gia
  • Thông báo về việc triển khai Workplace

Tham gia buổi đào tạo trực tiếp

Tham gia buổi đào tạo trực tiếp

Bạn có câu hỏi về Workplace? Hãy xem lời giải đáp cho những câu hỏi đó trong khóa đào tạo trực tiếp do Học viện Workplace tổ chức. Bạn sẽ được tiếp cận các nội dung đào tạo có sẵn sau đây:

Tận dụng nguồn lực trên Workplace

Tận dụng nguồn lực trên Workplace

Có nhiều nguồn lực đa dạng giúp bạn hướng dẫn và khích lệ toàn bộ tổ chức cùng sử dụng Workplace. Hãy chuyển đội ngũ quản lý và nhân viên đến các nguồn lực học hỏi trên Workplace để hỗ trợ họ làm quen và nắm bắt nền tảng này một cách nhanh chóng. Đồng thời, hãy nhớ khám phá các nguồn lực dành riêng cho quản trị viên để quản lý Workplace của mình.

Nguồn lực dành cho quản trị viên

Nguồn lực dành cho người dùng

Chia sẻ bài viết này

Các chiến dịch tương tác khác

Thông tin cơ bản về Workplace

Thông tin cơ bản về Workplace

Kế hoạch truyền thông mẫu để hướng dẫn nhân viên về Workplace.

3 min read

Bộ công cụ chiến dịch chăm sóc sức khỏe

Bộ công cụ chiến dịch chăm sóc sức khỏe

Khuyến khích thói quen lành mạnh và xây dựng cộng đồng xoay quanh việc chăm sóc sức khỏe tại nơi làm việc

8 min read

Bộ công cụ chiến dịch bí quyết thứ Ba

Bộ công cụ chiến dịch bí quyết thứ Ba

Chiến dịch truyền thông mẫu dùng để phổ biến kiến thức về Workplace trong toàn bộ tổ chức.

4 min read