Kế hoạch truyền thông về việc triển khai nhanh

Mẫu chiến dịch truyền thông nội bộ để hỗ trợ bạn quảng bá hoạt động triển khai Workplace cho tổ chức có quy mô 500 nhân viên trở xuống.

Explore Group activity

Kế hoạch bao gồm nội dung gì?

Thông báo chính

Gửi thông báo qua email, mạng nội bộ và Workplace để quảng bá Workplace trước, trong và sau khi triển khai.

Tài sản

Tải sản tải xuống được, chẳng hạn như áp phích, bưu thiếp, hình nền máy tính, biểu ngữ trên mạng nội bộ, v.v.

Thông tin và nguồn lực hữu ích

Để bạn có thể khai thác nhiều giá trị của Workplace hơn.

Trước khi bắt đầu

Hãy thực hiện các bước sau trước khi gửi thông báo về hoạt động triển khai để đảm bảo bạn đã chuẩn bị sẵn sàng.

Đọc hướng dẫn triển khai nhanh

Hướng dẫn triển khai nhanh để bạn có thể triển khai Workplace trong vài ngày. Để đảm bảo triển khai thành công thì không thể bỏ qua các bước trong hướng dẫn này.

Tham gia buổi đào tạo trực tiếp

Hãy tham gia chương trình đào tạo trực tiếp Kiến thức cơ bản dành cho quản trị viên Workplace để tìm hiểu cách thiết lập và quản lý Workplace hiệu quả.

Khám phá thông tin & nguồn lực về Workplace

Khám phá thông tin & nguồn lực để bạn có thể xây dựng một cộng đồng tích cực tương tác trên Workplace, từ các đào tạo đến thúc đẩy mức độ sử dụng và tương tác.

Bạn muốn tìm hiểu thêm?

Tải xuống Kế hoạch truyền thông về việc triển khai nhanh, cũng như khám phá các tin nhắn email, bài viết trên Workplace, tài sản có thể tải xuống, v.v. có sẵn.

Đăng ký nhận thông tin mới

Hãy luôn cập nhật nguồn lực học tập, thông tin mới về sản phẩm, thông báo sự kiện, v.v. trên Workplace.