Thông tin cơ bản về Workplace

Kế hoạch truyền thông mẫu để hướng dẫn nhân viên về Workplace.

Tải xuống bộ công cụ chiến dịch

Workplace là một công cụ đơn giản và trực quan mà hầu hết nhân viên của bạn sẽ nhanh chóng thích ứng. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo mọi người trong tổ chức của bạn có thể nắm bắt công cụ này một cách nhanh chóng, chúng tôi đã tạo một kế hoạch truyền thông mẫu để bạn hướng dẫn nhân viên và giới thiệu cho họ về những tính năng và chức năng cơ bản của Workplace.

Với Bộ công cụ chiến dịch Thông tin cơ bản về Workplace, bạn sẽ dễ dàng chia sẻ kiến thức về Workplace. Bộ công cụ này bao gồm văn bản và tài sản mẫu để bạn sử dụng cho từng bài học về Workplace. Sau đây là một số bước bạn nên thực hiện trước khi bắt đầu:

1. Tạo nhóm

1. Tạo Nhóm

Tạo nhóm mở "Bí quyết & hỏi đáp về Workplace". Bạn nên sử dụng nhóm để chia sẻ những bài viết nêu trong chiến dịch này. Đây cũng là nơi các thành viên trong tổ chức đặt câu hỏi và nhận hỗ trợ. Thêm phần mô tả để giải thích mục đích của nhóm. Bạn cũng có thể thêm ảnh bìa tùy chỉnh, xem nguyên tắc chỉnh kích thước ảnh bìa tại đây.

2. Đặt thành nhóm mặc định

2. Đặt nhóm thành nhóm mặc định

Đặt nhóm thành nhóm mặc định để tự động thêm tất cả các thành viên hiện có trong tổ chức của bạn, cũng như đảm bảo rằng những người mới dùng Workplace sẽ tự động được thêm vào nhóm.

Cách đặt nhóm thành nhóm mặc định:

 1. Trên máy tính, đi đến Bảng điều khiển quản trị, nhấp vào Nhóm rồi nhấp vào bên cạnh nhóm "Bí quyết & hỏi đáp về Workplace"
 2. Chọn Thêm vào nhóm mặc định
 3. Chọn Nhấp vào Thêm tất cả các thành viên hiện tại của cộng đồng vào nhóm, rồi nhấp vào Ok
Lưu ý: Chỉ quản trị viên cộng đồng mới có thể đặt nhóm thành nhóm mặc định.

3. Chỉ định người kiểm duyệt

3. Chỉ định người kiểm duyệt

Chỉ định người tiên phong làm người kiểm duyệt nhóm. Là người kiểm duyệt, họ sẽ chịu trách nhiệm trả lời các câu hỏi của nhân viên và gỡ mọi bài viết hoặc bình luận không hữu ích hoặc không phù hợp với mục đích của nhóm.

Cách chỉ định người khác làm người kiểm duyệt nhóm:

 1. Trong nhóm, nhấp vào Thành viên
 2. Nhấp vào ... bên cạnh đồng nghiệp mà bạn muốn chỉ định làm người kiểm duyệt
 3. Nhấp vào Chỉ định làm người kiểm duyệt và xác nhận lựa chọn của bạn.
Lưu ý: Chỉ quản trị viên nhóm mới có thể chỉ định người kiểm duyệt cho nhóm

4. Bật chủ đề

4. Bật chủ đề

Với thẻ Bật chủ đề, bạn có thể sắp xếp các cuộc thảo luận và làm cho bài viết dễ tìm hơn nhiều. Bạn có thể thêm "Thông tin cơ bản về Workplace" và tên của tính năng mà bạn đề cập làm Chủ đề cho mỗi bài viết của mình.

Cách bật Chủ đề:

 1. Đi đến nhóm và nhấp vào … ở góc trên cùng bên phải
 2. Chọn Tùy chọn quản trị, rồi nhấp vào Cài đặt nhóm
 3. Chọn Chủ đề bài viết, rồi chọn Cho phép thành viên tạo chủ đề
 4. Nhấp vào Lưu

5. Bắt đầu chia sẻ kiến thức về Workplace

5. Bắt đầu chia sẻ kiến thức về Workplace

Sau khi thực hiện các bước này, bạn đã sẵn sàng để chia sẻ các bí quyết vận dụng Thông tin cơ bản về Workplace với nhóm của mình. Kế hoạch truyền thông Thông tin cơ bản về Workplace được tạo để sử dụng nguyên trạng. Chỉ cần sao chép văn bản trong bài viết mẫu, thay đổi nếu cần, tải lên các file đã liên kết từ Bộ công cụ chiến dịch rồi chia sẻ bài viết của bạn trong nhóm.

Bạn cũng đừng quên tham khảo các chiến dịch khác nhé:

 • Chiến dịch bí quyết thứ Ba: đây là một chiến dịch đào tạo khác trên Workplace, hỗ trợ nhân viên tận dụng Workplace hơn nữa. Bạn có thể hướng dẫn nhân viên về các tính năng như chat và lời nhắc về bài viết, phần nội dung đã lưu, bộ lọc thông báo, v.v.
 • Chiến dịch chăm sóc sức khỏe: đây bộ công cụ chiến dịch tùy chỉnh được, hỗ trợ xây dựng văn hóa chăm sóc sức khỏe tại nơi làm việc.
 • Thử thách thứ Sáu vui vẻ: những thử thách và trò chơi tải xuống được này sẽ tạo điều kiện cho nhân viên của bạn trò chuyện nhiều hơn

Chia sẻ bài viết này

Các chiến dịch tương tác khác

Bộ công cụ chiến dịch chăm sóc sức khỏe

Bộ công cụ chiến dịch chăm sóc sức khỏe

Khuyến khích thói quen lành mạnh và xây dựng cộng đồng xoay quanh việc chăm sóc sức khỏe tại nơi làm việc

8 min read

Bộ công cụ chiến dịch bí quyết thứ Ba

Bộ công cụ chiến dịch bí quyết thứ Ba

Chiến dịch truyền thông mẫu dùng để phổ biến kiến thức về Workplace trong toàn bộ tổ chức.

4 min read