Bộ công cụ

Bộ công cụ chiến dịch nội bộ, mẫu, công cụ và nguồn cảm hứng để duy trì kết nối và tương tác với nhân viên.

Cách tương tác với nhân viên trong thời kỳ biến động

PDF

Tìm hiểu cách tận dụng Workplace làm một phần trong chiến lược truyền thông về sự thay đổi

Sự thay đổi tích cực

BỘ CÔNG CỤ CHIẾN DỊCH

Bộ công cụ chiến dịch nội bộ mang lại góc nhìn tích cực về sự thay đổi trong giai đoạn khó khăn.

Cẩm nang về Cổng thông tin đại biểu trực tiếp

PDF

Mọi thứ bạn cần để triển khai thành công Cổng thông tin đại biểu bằng Video trực tiếp trong Workplace.

Tìm hiểu đội ngũ điều hành của bạn

BỘ CÔNG CỤ CHIẾN DỊCH

Mọi thứ bạn cần để triển khai thành công Cổng thông tin đại biểu bằng Video trực tiếp trong Workplace.

Chiến dịch tương tác tháng 6

BỘ CÔNG CỤ CHIẾN DỊCH

Bộ công cụ chiến dịch dùng để xây dựng văn hóa và tôn vinh sự đa dạng.

Thử thách thứ Sáu vui vẻ

BỘ CÔNG CỤ CHIẾN DỊCH

Các trò chơi và thử thách thú vị, nhẹ nhàng, tạo điều kiện cho nhân viên trò chuyện.

Chiến dịch chăm sóc sức khỏe

BỘ CÔNG CỤ CHIẾN DỊCH

Khuyến khích thói quen lành mạnh và xây dựng cộng đồng xoay quanh việc chăm sóc sức khỏe tại nơi làm việc.

Chiến dịch làm việc từ xa

HƯỚNG DẪN

Tương tác với nhân viên làm việc từ xa và duy trì kết nối cho công ty.

Truyền thông về hoạt động triển khai

KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG

Kế hoạch truyền thông mẫu dùng để tạo dựng sự hứng thú đối với hoạt động triển khai.

Truyền thông về hoạt động triển khai nhanh

KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG

Kế hoạch truyền thông mẫu kéo dài 5 ngày để quảng bá hoạt động triển khai Workplace.

Thông tin cơ bản về Workplace

KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG

Kế hoạch truyền thông mẫu để hướng dẫn nhân viên về Workplace.

Bí quyết thứ Ba

KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG

Chiến dịch truyền thông mẫu dùng để phổ biến kiến thức về Workplace trong toàn bộ tổ chức.

Nguồn lực hữu ích khác

Hoạt động giao tiếp chiến lược

Tìm hiểu cách tăng cường hoạt động giao tiếp trong toàn công ty bằng chương trình đào tạo trực tiếp được tổ chức trên Học viện Workplace này.

Đăng ký ngay hôm nay

Hướng dẫn về hoạt động giao tiếp với nhân viên

Học hỏi cách làm tốt nhất trên Workplace và tìm hiểu cách những tổ chức khác sử dụng Workplace để mở rộng hoạt động giao tiếp.

Xem tất cả các hướng dẫn

Video đào tạo

Khám phá thư viện gồm các video đào tạo trên Workplace. Bạn có thể tải xuống và chia sẻ những video này với cộng đồng của mình

Xem tất cả các video