Bộ công cụ

Công cụ, mẫu, bộ công cụ chiến dịch nội bộ và nguồn cảm hứng để duy trì kết nối và gắn kết với nhân viên.

Bộ công cụ Trở lại văn phòng

BỘ CÔNG CỤ

Bạn có thể tải xuống bộ công cụ này để xem hướng dẫn từng bước, tài sản có thể tùy chỉnh và các bài học quan trọng từ chương trình trở lại văn phòng của riêng Facebook.

Lịch tương tác với nhân viên 2021

BỘ CÔNG CỤ

Lịch tương tác với nhân viên 2021 là mẫu lịch đăng nội dung để hỗ trợ bạn lập kế hoạch cho hoạt động giao tiếp nội bộ trong năm mới.

Hành trình tháng 1

BỘ CÔNG CỤ CHIẾN DỊCH

Bộ công cụ này (gồm 8 thử thách và các file GIF) khuyến khích nhân viên chào đón năm mới với tinh thần lạc quan và hài hước. Tải bộ công cụ xuống và sử dụng cho chiến dịch nội bộ trong Workplace.

Bộ công cụ truyền tải văn hóa công ty

PDF & BỘ CÔNG CỤ CHIẾN DỊCH

Tìm hiểu cách xác định, ghi nhận và nâng cao tiếng nói của những Người truyền tải văn hóa công ty nhằm thúc đẩy sự thay đổi về văn hóa.

Tạo dựng môi trường Workplace hòa nhập

PDF

Đẩy mạnh các chương trình đa dạng và hòa nhập bằng sức mạnh xây dựng cộng đồng của Workplace.

Trở thành đồng minh

BỘ CÔNG CỤ CHIẾN DỊCH

Một chiến dịch nội bộ dùng để cung cấp thông tin cho mọi người về các thuật ngữ liên quan đến đa dạng và hòa nhập (D&I), đồng thời nâng cao mức độ nhận biết về các nguồn lực và sự hỗ trợ.

Gắn kết với nhân viên trong thời kỳ biến động

PDF

Tìm hiểu cách tận dụng Workplace làm một phần trong chiến lược truyền thông về sự thay đổi

Sự thay đổi tích cực

BỘ CÔNG CỤ CHIẾN DỊCH

Bộ công cụ chiến dịch nội bộ mang lại góc nhìn tích cực về sự thay đổi trong giai đoạn khó khăn.

Sổ tay về cuộc họp toàn công ty trực tiếp

PDF

Mọi thứ bạn cần để triển khai thành công Cuộc họp toàn công ty bằng video Trực tiếp trong Workplace.

Tìm hiểu đội ngũ điều hành của bạn

BỘ CÔNG CỤ CHIẾN DỊCH

Mọi thứ bạn cần biết để triển khai thành công Cuộc họp toàn công ty bằng video Trực tiếp trong Workplace.

Chiến dịch tương tác tháng 6

BỘ CÔNG CỤ CHIẾN DỊCH

Bộ công cụ chiến dịch dùng để xây dựng văn hóa và tôn vinh sự đa dạng.

Thử thách thứ Sáu vui vẻ

BỘ CÔNG CỤ CHIẾN DỊCH

Các trò chơi và thử thách thú vị, nhẹ nhàng, tạo điều kiện cho nhân viên trò chuyện.

Chiến dịch chăm sóc sức khỏe

BỘ CÔNG CỤ CHIẾN DỊCH

Khuyến khích những thói quen lành mạnh và xây dựng cộng đồng xoay quanh việc chăm sóc sức khỏe tại nơi làm việc.

Chiến dịch làm việc từ xa

HƯỚNG DẪN

Gắn kết nhân viên làm việc từ xa và duy trì kết nối với công ty.

Truyền thông về hoạt động triển khai

KẾ HOẠCH LIÊN LẠC

Kế hoạch truyền thông mẫu dùng để tạo dựng sự hứng thú đối với hoạt động triển khai.

Truyền thông về hoạt động triển khai nhanh

KẾ HOẠCH LIÊN LẠC

Kế hoạch truyền thông mẫu kéo dài 5 ngày để quảng bá hoạt động triển khai Workplace.

Thông tin cơ bản về Workplace

KẾ HOẠCH LIÊN LẠC

Mẫu kế hoạch liên lạc để hướng dẫn nhân viên sử dụng Workplace.

Bí quyết thứ Ba

KẾ HOẠCH LIÊN LẠC

Chiến dịch truyền thông mẫu dùng để phổ biến kiến thức về Workplace trong toàn bộ tổ chức.

Thông tin & nguồn lực hữu ích khác

Hoạt động truyền thông chiến lược

Tìm hiểu cách tăng cường hoạt động giao tiếp trong toàn công ty bằng chương trình đào tạo trực tiếp được tổ chức trên Học viện Workplace này.

Đăng ký ngay hôm nay

Hướng dẫn về hoạt động giao tiếp với nhân viên

Tìm hiểu những cách làm tốt nhất trên Workplace và khám phá xem các tổ chức khác sử dụng Workplace như thế nào để khuếch đại hoạt động truyền thông.

Xem tất cả các hướng dẫn

Video hướng dẫn

Khám phá thư viện video hướng dẫn của Workplace để tải xuống và chia sẻ với cộng đồng mình

Xem tất cả các video