Cộng đồng WorkplaceTham gia cộng đồng Workplace để chia sẻ và học hỏi từ các tổ chức khác đang sử dụng Workplace.

Công bố về sản phẩm Workplace

Nhóm đa công ty dành cho tất cả những người muốn cập nhật tin tức về sản phẩm Workplace.

Workplace Admins FYI

Một nơi để Quản trị viên Workplace cập nhật về đợt ra mắt sản phẩm và các nguồn lực học tập dành cho Quản trị viên.

Chief Workplace Officers

Gặp gỡ những lãnh đạo có khả năng chuyển đổi và những người tiên phong khác trong hoạt động truyền thông có cùng chí hướng trong cộng đồng Workplace trên toàn cầu.

Workplace Nonprofit Community

Nhóm đa công ty này là không gian để tổ chức phi lợi nhuận đã xác minh tìm kiếm và đưa ra lời khuyên, kết nối với đồng nghiệp và tìm thông tin cần thiết.