Xây dựng cộng đồng Workplace hoạt động tích cực & tương tác cao

Nếu đang muốn tìm cách đưa Workplace lên tầm cao mới thì bạn đã đến đúng nơi rồi đó. Sử dụng các nguồn lực này để phát triển cộng đồng và giúp mọi người tận dụng tối đa Workplace.

Hướng dẫn mọi người

Cung cấp cho mọi người thông tin và nguồn lực cần thiết để bắt đầu.

Thúc đẩy mức độ sử dụng

Tăng số người kết nối và hoạt động trên Workplace.

Tăng cường hoạt động tương tác

Tìm hiểu những cách sử dụng Workplace mới để gắn kết tổ chức của bạn.

Quy trình hướng dẫn học hỏi trên Workplace

Trả lời một số câu hỏi ngắn sau để nhận đề xuất nguồn lực được cá nhân hóa dựa trên vai trò, sở thích và nhu cầu của bạn.

Tìm trợ giúp ở đâu

Khám phá tất cả những cách khác nhau mà bạn và người dùng có thể tìm kiếm câu trả lời cho thắc mắc của mình, xem bí quyết và cách làm tốt nhất hoặc thậm chí trò chuyện với thành viên của đội ngũ Workplace.

Tăng cường hoạt động tương tác

Tìm hiểu những cách sử dụng Workplace mới để gắn kết tổ chức của bạn.

Đăng ký để nhận thông tin mới

Hãy luôn cập nhật nguồn lực học tập, thông tin mới về sản phẩm, thông báo sự kiện, v.v. trên Workplace.