Workplace

Cảm ơn bạn đã liên hệ

Chương trình đối tác Workplace giúp các công ty dịch vụ chuyên nghiệp, công ty công nghệ và sản phẩm SaaS dành cho doanh nghiệp có cơ hội hợp tác với Facebook để tạo ra Workplace thế hệ tiếp theo.

Chúng tôi đang tìm kiếm đối tác có thể giúp khách hàng triển khai, thay đổi quản lý và có kinh nghiệm về các sản phẩm và dịch vụ đám mây.

Chúng tôi cũng muốn trò chuyện với các nhà phát triển cung cấp sản phẩm SaaS, tích hợp và giải pháp công nghệ để nâng cao triển khai trên Workplace. Nếu bạn muốn trở thành đối tác Workplace, hãy cho chúng tôi biết.


Vui lòng điền mẫu bên dưới để đăng ký sở thích của bạn. Trường được đánh dấu sao (*) là bắt buộc.