Hướng dẫn của Workplace về Trải nghiệm nhân viên dành cho ngành bán lẻ

Khám phá cách đặt Trải nghiệm nhân viên (EX) làm ưu tiên hàng đầu của bạn khi người mua sắm quay lại cửa hàng.


Chỉ có con người mới có thể đưa bạn đến tương lai - EX là cách hỗ trợ họ làm điều đó

COVID-19 nhắc nhở các nhà bán lẻ rằng nhân viên là tài sản lớn nhất của họ - đặc biệt là khi kết nối lại với khách hàng. EX là cách bạn đặt nhu cầu của họ làm trọng tâm của doanh nghiệp. Tuy nhiên, mặc dù 84% Giám đốc nhân sự đồng ý rằng EX quan trọng, chỉ 9% trong số họ thực sự có kế hoạch.

Tải hướng dẫn của Workplace về Trải nghiệm nhân viên dành cho nhà bán lẻ để khám phá:

  1. EX là gì
  2. Tại sao điều này có vai trò quan trọng
  3. Làm cách nào để điều đó trở thành ưu tiên của toàn công ty

Tải xuống ngay

Bạn chỉ cần hoàn tất mẫu để tải xuống.

Cảm ơn bạn đã quan tâm. Khi gửi mẫu này, bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có thể gọi cho bạn qua số điện thoại mà bạn cung cấp. Đồng thời, bạn xác nhận rằng mình đã đọc và đồng ý với Điều khoản quyền riêng tư của Workplace.