Hướng dẫn 2 trang hỗ trợ trưởng bộ phận Nhân sự tạo ra cảm giác kết nối ngoài mong đợi giữa các nhân viên

Khi thực hiện quá trình chuyển đổi, thành quả quan trọng nhất mà các trưởng bộ phận Nhân sự muốn đạt được là nhân viên kết nối hiệu quả hơn. Các công ty đã tăng 21% lợi nhuận nhờ làm tốt điều này (Gallup, "American Workplace Changing at a Dizzying Pace", 2017).

Nhưng những vị trưởng bộ phận Nhân sự đầy hoài bão này biết tìm đâu ra bản đồ dẫn lối qua lộ trình trắc trở kết nối công nghệ tương tự trong quá khứ với công nghệ kỹ thuật số của tương lai? Ngay ở đây chứ đâu.

Hướng dẫn 2 trang này nêu vắn tắt về:

  • Những số liệu thống kê chính chỉ ra các yếu tố cần thiết làm tăng cảm giác kết nối
  • 3 cách sử dụng Workplace mà trưởng bộ phận Nhân sự có thể dựa vào để kết nối tổ chức của họ
  • Các công cụ làm tăng cảm giác kết nối trong các đội ngũ của bạn