Hướng dẫn 2 trang dành cho trưởng bộ phận Nhân sự đang tìm cách thúc đẩy hoạt động cộng tác tại nơi làm việc

Cải thiện đáng kể khả năng cộng tác là thành quả quan trọng nhất mà nhiều trưởng bộ phận Nhân sự muốn đạt được. Họ xem chuyển đổi kỹ thuật số là phương tiện lý tưởng để đạt được điều đó. Trên thực tế, năng suất của các tổ chức đã tăng 25% nhờ kết nối nhân viên (McKinsey, "The Social Economy", 2012).

Nhưng những vị trưởng bộ phận Nhân sự đầy hoài bão này biết tìm đâu ra bản đồ dẫn lối qua lộ trình trắc trở kết nối công nghệ tương tự trong quá khứ với công nghệ kỹ thuật số của tương lai? Ngay ở đây chứ đâu.

Hướng dẫn 2 trang này nêu vắn tắt về:

  • Những số liệu thống kê chính chỉ ra các yếu tố cần thiết có khả năng thúc đẩy hoạt động cộng tác
  • 3 cách sử dụng Workplace mà các trưởng bộ phận Nhân sự có thể dựa vào để đạt được mục tiêu cộng tác
  • Các công cụ gia tăng cảm hứng cộng tác cho đội ngũ của bạn