Hướng dẫn 2 trang hỗ trợ các Tổng Giám đốc tạo ra cảm giác kết nối ngoài mong đợi giữa các nhân viên

Chuyển đổi kỹ thuật số là công việc ưu tiên hàng đầu của hầu hết các Tổng Giám đốc. Khi thực hiện quá trình này, thành quả quan trọng nhất mà họ muốn đạt được là nhân viên kết nối hiệu quả hơn. Vì chúng tôi biết rằng điều này sẽ giúp lợi nhuận của các công ty tăng lên 21% (Gallup, "American Workplace Changing at a Dizzying Pace", 2017).

Nhưng những vị Tổng Giám đốc đầy hoài bão này biết tìm đâu ra bản đồ dẫn lối qua lộ trình trắc trở kết nối công nghệ tương tự trong quá khứ với công nghệ kỹ thuật số của tương lai? Ngay ở đây chứ đâu.

Hướng dẫn 2 trang này nêu vắn tắt về:

  • Những số liệu thống kê chính chỉ ra các yếu tố cần thiết làm tăng cảm giác kết nối
  • 3 cách sử dụng Workplace mà các Tổng Giám đốc có thể dựa vào để kết nối tổ chức của họ
  • Các công cụ làm tăng cảm giác kết nối trong các đội ngũ của bạn