Hướng dẫn 2 trang hỗ trợ các Tổng Giám đốc xây dựng văn hóa kết nối, trong đó mọi nhân viên đều cảm nhận được vai trò của mình

Chuyển đổi kỹ thuật số sẽ tạo ra kiểu thảo luận "bàn tròn" vì các Tổng Giám đốc tin rằng điều này sẽ làm cho mọi người cảm thấy gần gũi hơn, thúc đẩy quá trình cộng tác và củng cố nền văn hóa. Trên thực tế, năng suất của các tổ chức đã tăng 25% nhờ kết nối nhân viên (McKinsey, "The Social Economy", 2012).

Nhưng những vị Tổng Giám đốc đầy hoài bão này biết tìm đâu ra bản đồ dẫn lối qua lộ trình trắc trở kết nối công nghệ tương tự trong quá khứ với công nghệ kỹ thuật số của tương lai? Ngay ở đây chứ đâu.

Hướng dẫn 2 trang này nêu vắn tắt về:

  • Những số liệu thống kê chính chỉ ra các yếu tố cần thiết có khả năng thúc đẩy văn hóa kết nối
  • 3 cách sử dụng Workplace mà Tổng Giám đốc có thể dựa vào để xây dựng văn hóa kết nối
  • Các công cụ về cơ bản sẽ khởi động cuộc cách mạng văn hóa kết nối