Hướng dẫn 2 trang cho các Tổng Giám đốc đang tìm cách thúc đẩy hoạt động cộng tác tại nơi làm việc

Chuyển đổi kỹ thuật số là công việc ưu tiên hàng đầu của hầu hết các Tổng Giám đốc. Thành quả quan trọng nhất mà họ mong muốn đạt được khi thực hiện quá trình này đó là cải thiện đáng kể khả năng cộng tác giữa các nhân viên. Trên thực tế, năng suất của các tổ chức đã tăng 25% nhờ kết nối nhân viên (McKinsey, "The Social Economy", 2012).

Nhưng những vị Tổng Giám đốc đầy hoài bão này biết tìm đâu ra bản đồ dẫn lối qua lộ trình trắc trở kết nối công nghệ tương tự trong quá khứ với công nghệ kỹ thuật số của tương lai? Ngay ở đây chứ đâu.

Hướng dẫn 2 trang này nêu vắn tắt về:

  • Những số liệu thống kê chính chỉ ra các yếu tố cần thiết có khả năng thúc đẩy hoạt động cộng tác
  • 3 cách sử dụng Workplace mà các Tổng Giám đốc có thể dựa vào để đạt được mục tiêu cộng tác
  • Các công cụ gia tăng cảm hứng cộng tác cho đội ngũ của bạn