Nghiên cứu Total Economic Impact về Workplace của Facebook do Forrester Consulting thực hiện

Công việc sẽ hiệu quả hơn khi mọi người kết nối với nhau. Nhưng hiệu quả hơn đến mức độ nào? Chúng tôi đã ủy quyền cho Forrester Consulting thực hiện nghiên cứu Total Economic Impact và giúp chúng tôi tìm hiểu.

Vì sao các trưởng bộ phận Truyền thông cần cải thiện cách làm việc [Đồ thị thông tin]

Giá trị thu được khi kết nối mọi người bằng Workplace

Khi các tổ chức kết nối trên Workplace, mọi người sẽ trở nên gần gũi hơn, công việc chung của nhóm sẽ diễn ra nhanh hơn và văn hóa sẽ vững mạnh hơn. Nghiên cứu (căn cứ vào câu trả lời của 226 cuộc khảo sát và 19 cuộc phỏng vấn khách hàng Workplace) của Forrester cho thấy việc kết nối này mang lại những lợi ích rõ ràng sau cho mọi người - từ nhân viên tuyến đầu đến đội ngũ quản lý.

  • ROI tăng 3,9 lần trong 3 năm
  • Doanh thu trên mỗi khách hàng tăng 10%
  • Tốc độ cập nhật thông tin mới cho nhân viên tuyến đầu của công ty tăng 34%
  • Chi phí truyền thông của đội ngũ lãnh đạo giảm 25%

Hãy đọc báo cáo này để tìm hiểu xem các tổ chức đã sử dụng Workplace như thế nào để đạt được những lợi ích này và rất nhiều lợi ích khác nữa.

Bạn sẽ không mất nhiều thời gian đâu!

Bạn chỉ cần cung cấp một số thông tin là có thể tải xuống nội dung hữu ích này.

Cảm ơn bạn đã quan tâm. Khi gửi mẫu này, bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có thể gọi cho bạn qua số điện thoại mà bạn đã cung cấp. Đồng thời, bạn xác nhận rằng mình đã đọc và đồng ý với Điều khoản quyền riêng tư của Workplace.