Nghiên cứu về Tác động kinh tế tổng thể của Workplace from Facebook do Forrester Consulting thực hiện

Công việc sẽ hiệu quả hơn khi mọi người kết nối với nhau. Nhưng hiệu quả hơn đến mức nào? Chúng tôi đã ủy quyền cho Forrester Consulting thực hiện nghiên cứu về Tác động kinh tế tổng thể để tìm hiểu.

Vì sao các trưởng bộ phận Truyền thông cần cải thiện cách làm việc [Đồ thị thông tin]

Giá trị thu được khi kết nối mọi người bằng Workplace

Khi các tổ chức kết nối trên Workplace, mọi người sẽ trở nên gần gũi hơn, quy trình làm việc nhóm sẽ diễn ra nhanh hơn và văn hóa sẽ vững mạnh hơn. Nghiên cứu (căn cứ vào 226 câu trả lời của cuộc khảo sát và 19 cuộc phỏng vấn khách hàng Workplace) của Forrester cho thấy tính kết nối này mang lại những lợi ích rõ ràng cho mọi người - từ nhân viên tuyến đầu đến đội ngũ quản lý.

  • ROI tăng 3,9 lần trong 3 năm
  • Doanh thu trên mỗi khách hàng tăng 10%
  • Tốc độ truyền tải thông tin mới về công ty cho nhân viên tuyến đầu tăng 34%
  • Chi phí truyền thông của ban lãnh đạo giảm 25%

Hãy đọc báo cáo này để tìm hiểu xem các tổ chức sử dụng Workplace đã đạt được những lợi ích này và nhiều lợi ích khác như thế nào.

Sẽ không mất nhiều thời gian đâu!

Bạn chỉ cần cung cấp một số chi tiết là có thể tải xuống nội dung hữu ích này.

Cảm ơn bạn đã quan tâm. Khi gửi mẫu này, bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có thể gọi cho bạn theo số điện thoại bạn cung cấp.