Báo cáo mới của Ovum cho biết Workplace đang trở thành một công nghệ không gian làm việc số quan trọng

Theo Ovum, Workplace có một lời tuyên bố giá trị hấp dẫn với vai trò là nền tảng dành để kết nối toàn bộ lực lượng lao động, chứ không đơn thuần là nhân viên hỗ trợ hay nhân viên làm việc tại văn phòng.

Các điểm chính trong báo cáo:

  • Nhân tố then chốt thúc đẩy việc sử dụng Workplace chính là ngày càng có nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp lớn muốn tìm kiếm giải pháp hỗ trợ họ nắm bắt được nhịp độ vận hành của tổ chức mình. Các giải pháp hỗ trợ họ và những nhân viên khác hiểu chính xác hơn những động lực thúc đẩy công việc và con người
  • Tỷ lệ sử dụng Workplace cao. Một số doanh nghiệp lớn hiện sử dụng Workplace gồm có Nestle, Virgin Atlantic, Walmart, Spotify và Domino's
  • Việc sử dụng Workplace chứa đựng ít rào cản hơn so với các công cụ khác vì giao diện người dùng tương tự với Facebook
  • Vào tháng 1/2019, Nestle đã công bố sẽ triển khai Workplace cho hơn 200.000 nhân viên của mình. Thú vị hơn là Nestle đang sử dụng Workplace thay cho Salesforce Chatter

“Workplace có tiềm năng trở thành một trung tâm cộng tác và liên lạc của doanh nghiệp, cũng như một cổng mang lại hiệu quả, hỗ trợ nhân viên tương tác dễ dàng hơn với các quy trình kinh doanh quan trọng và thực hiện các nhiệm vụ trọng yếu liên quan đến công việc.”

- Báo cáo của Ovum, tháng 2/2019

Thay đổi là trọng tâm của mọi sáng kiến thành công trong lĩnh vực kỹ thuật số. Việc chuyển đổi sang kỹ thuật số sẽ khuyến khích các công ty cải tổ cách vận hành để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và nhân viên. Điều này có nghĩa là các công ty sẽ chuyển mình để tiếp nhận thực tế làm việc linh hoạt cũng như khuyến khích văn hóa đổi mới.

Để đạt được thành công, cần có các giải pháp có thể hỗ trợ mọi người liên lạc và cộng tác hiệu quả hơn.

“Thông qua việc có thể kết nối tốt hơn nhân viên tuyến đầu, nhân viên hay phải đi lại với các đồng nghiệp hỗ trợ ở văn phòng, các doanh nghiệp có thể nhận thấy những khả năng mới, bao gồm khả năng hỗ trợ tác phong làm việc linh hoạt hơn, không ngừng lặp lại và sửa sai, bằng cách cải thiện sự tham gia của nhân viên thông qua quy trình phản hồi rõ ràng và bằng cách hỗ trợ dịch chuyển từ các phương thức liên lạc đầy rào cản sang phương thức cộng tác hiệu quả hơn trong đội ngũ.”

Hãy thay đổi cách bạn kết nối tại nơi làm việc ngay hôm nay!

Địa chỉ email của bạn