Điều gì xảy ra với công ty gắn kết?

Khám phá cách 20 nhà lãnh đạo tại các công ty đẳng cấp thế giới gắn kết nhân viên, tăng tốc độ làm việc theo nhóm và xây dựng văn hóa mạnh mẽ hơn với Workplace.

Trở thành công ty gắn kết có nghĩa là gì?

Đó là câu hỏi mà chúng tôi đặt ra cho 20 cán bộ điều hành đã gắn kết nhân viên của họ trên Workplace.

Tải xuống sách điện tử này để khám phá cách các công ty như Delta Air Lines, Walmart và Stanley Black & Decker đạt được lợi thế cạnh tranh bằng cách khai thác toàn bộ tiềm năng của nhân viên.

Lắng nghe từ:

  • Debbie Lewis, Tổng Giám đốc của Tập đoàn Clarins UK
  • Pat Wadors, Giám đốc Nhân sự của ServiceNow
  • Paul Jones, Trưởng Bộ phận Công nghệ Mới nổi, AstraZeneca
  • Jami Lamontagne, Giám đốc Truyền thông Cấp cao, Sam’s Club

Bạn chỉ cần điền vào mẫu là có thể truy cập sách điện tử The Connected Company.

Tải xuống ngay

Bạn chỉ cần cung cấp một số thông tin là có thể tải xuống nội dung hữu ích này.

Cảm ơn bạn đã quan tâm. Bằng cách gửi mẫu này, bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có thể liên hệ với bạn theo số điện thoại bạn cung cấp.