Điều gì xảy ra với các công ty gắn kết?

Khám phá cách 20 nhà lãnh đạo tại các công ty đẳng cấp thế giới làm nhân viên thêm gắn kết, tăng tốc độ làm việc theo nhóm và xây dựng văn hóa mạnh mẽ hơn thông qua Workplace.

Tải xuống ngay

Bạn chỉ cần cung cấp một số chi tiết là có thể tải xuống nội dung hữu ích này.

* Trường bắt buộc
Cảm ơn bạn đã quan tâm. Khi gửi mẫu này, bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng thông tin chi tiết bạn cung cấp để liên hệ với bạn về yêu cầu cụ thể này. Bạn có thể bỏ chọn bất kỳ lúc nào.

Trở thành công ty gắn kết có nghĩa là gì?

Đó là câu hỏi mà chúng tôi đặt ra cho 20 cán bộ điều hành đã gắn kết nhân viên của họ trên Workplace.

Tải xuống sách điện tử này để khám phá cách các công ty như Delta Air Lines, Walmart và Stanley Black & Decker đạt được lợi thế cạnh tranh bằng cách khai thác toàn bộ tiềm năng của nhân viên.

Lắng nghe từ:

  • Debbie Lewis, Tổng Giám đốc của Tập đoàn Clarins UK
  • Pat Wadors, Giám đốc Nhân sự của ServiceNow
  • Paul Jones, Trưởng Bộ phận Công nghệ Mới nổi, AstraZeneca
  • Jami Lamontagne, Giám đốc Truyền thông Cấp cao, Sam’s Club

Bạn chỉ cần điền vào mẫu này là có thể truy cập sách điện tử The Connected Company.