Tăng cường sức mạnh tập thể khi bạn sẵn lòng cộng tác

Kết hợp những quan điểm và năng lực khác biệt của các đội ngũ đa thế hệ để tăng cường ảnh hưởng và mức độ thỏa mãn trong công việc.

Kết nối thế hệ lớn lên khi đã có mạng xã hội với những thế hệ trước đó

Là thế hệ tiên phong sử dụng mạng xã hội, nên thế hệ Y (8x-đầu 9x) hầu như không được chú ý. Tuy vậy, những người trẻ ngày nay đặc biệt thích được làm viêc cùng nhau; có tới 40% trong số họ cho biết sẽ tự bỏ tiền túi ra để mua các công cụ cộng tác khi làm việc.

Thế nhưng, không phải lúc nào nơi làm việc cũng cung cấp cho họ công cụ họ cần để cộng tác hiệu quả.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu ảnh hưởng của các nhân tố chính đến bản năng cộng tác của những người thuộc thế hệ 8x-9x, đó là:
  1. Khả năng tạo dựng mối quan hệ
  2. Khả năng truyền bá ý tưởng
  3. Khả năng đoàn kết hướng tới một mục đích chung
  4. Khả năng hợp tác và nổi bật

Bạn chỉ cần điền vào mẫu trên trang này để tải toàn bộ hướng dẫn xuống.

Tải xuống ngay

Hãy tải tất cả thông tin bạn cần ngay hôm nay.

Cảm ơn bạn đã quan tâm. Khi gửi mẫu này, bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có thể gọi cho bạn qua số điện thoại mà bạn đã cung cấp. Đồng thời, bạn xác nhận rằng mình đã đọc và đồng ý với Điều khoản quyền riêng tư của Workplace.

Chăm chút cho công việc kinh doanh

Đã có hơn 30.000 tổ chức lớn nhỏ trên toàn cầu kết nối đội ngũ của mình với Workplace. Bây giờ, đến lượt bạn.

Walmart sử dụng Workplace của Facebook
Air Asia sử dụng Workplace của Facebook
Booking.com sử dụng Workplace của Facebook
Campbell's sử dụng Workplace của Facebook
Heineken sử dụng Workplace của Facebook
Spotify sử dụng Workplace của Facebook
Save the Children sử dụng Workplace của Facebook
Domino's sử dụng Workplace của Facebook
Starbucks sử dụng Workplace của Facebook
Danone sử dụng Workplace của Facebook
Farfetch sử dụng Workplace của Facebook
Algar sử dụng Workplace của Facebook