9 dự đoán về doanh nghiệp trong năm 2020

Chúng tôi đã mời các giám đốc điều hành hàng đầu thế giới chia sẻ dự đoán về doanh nghiệp của họ trong năm tới. Hãy tải tài liệu hướng dẫn xuống để bắt đầu lên kế hoạch cho năm 2020 của bạn.

Khám phá xem các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nghĩ đến điều gì trước tiên trong năm 2020

Khám phá xem các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nghĩ đến điều gì trước tiên trong năm 2020

Những ý tưởng và sáng kiến mới sẽ góp phần định hình lại viễn cảnh năm 2020 cho doanh nghiệp. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn phân biệt giữa điều quan trọng và điều không thực tế.

Tải xuống cuốn sách 9 dự đoán về doanh nghiệp trong năm 2020 để xem điều gì đang chờ đợi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp của Farmers Insurance, Atlantic Health Systems và The Warehouse Group, cùng với những giám đốc điều hành cấp cao của PwC, Workplace, v.v.

Bạn sẽ biết được:

  • Lý do phải đặt yếu tố con người lên trên lợi nhuận ngay lập tức
  • Tác động hiện tại của xu hướng về lối sống đến cách lựa chọn công việc
  • Ý nghĩa của cảm giác thỏa mãn tại nơi làm việc và cách chúng ta sẽ đo lường điều này

Chỉ cần hoàn thành mẫu sau là bạn đã có thể truy cập vào cuốn sách điện tử 9 dự đoán về doanh nghiệp trong năm 2020.

Tải xuống ngay

Bạn chỉ cần cung cấp một số thông tin là có thể tải xuống nội dung hữu ích này.

Cảm ơn bạn đã quan tâm. Khi gửi mẫu này, bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có thể gọi cho bạn qua số điện thoại mà bạn đã cung cấp. Đồng thời, bạn xác nhận rằng mình đã đọc và đồng ý với Điều khoản quyền riêng tư của Workplace.