Bắt đầu miễn phí

Với Workplace Nâng cao, bạn có mọi thứ mình cần với mức phí thấp hơn cả mong đợi và còn được dùng thử miễn phí trong 30 ngày.

Nâng cao

PHỔ BIẾN NHẤT

Doanh nghiệp

$4USD

Mỗi người/tháng

Giảm giá cho nhân viên tuyến đầu và tổ chức phi lợi nhuận đủ điều kiện.

$8USD

Cho mỗi người, cho mỗi tháng

Giảm giá cho nhân viên tuyến đầu.

Các gói Workplace
Phù hợp nhất với
Đội ngũ và toàn bộ tổ chức
Các tổ chức phức hợp
Các tính năng chính
Đội ngũ và nhóm dự án
Không giới hạn
Không giới hạn
Chat trên Workplace
Bao gồm
Bao gồm
Gọi video nhóm
Bao gồm
Bao gồm
Lưu trữ file
1 TB/người
Không giới hạn
Dịch tự động
Bao gồm
Bao gồm
Phát video trực tiếp
Bao gồm
Bao gồm
Ứng dụng di động
Bao gồm
Bao gồm
Công cụ để cộng tác an toàn giữa các công ty
Bao gồm
Bao gồm
Sơ đồ tổ chức
Bao gồm
Bao gồm
Trung tâm an toàn
Bao gồm
Bao gồm
Khảo sát
Bao gồm
Bao gồm
Nhân viên tuyến đầu
$1,5 USD/người/tháng
$1,5/người/tháng
Phát trực tiếp cho doanh nghiệp
Không bao gồm
Bao gồm
Tiện ích tích hợp
Quyền truy cập vào các tiện ích tích hợp trong thư mục
Bao gồm
Bao gồm
API cho bot
Bao gồm
Bao gồm
Tiện ích tích hợp tùy chỉnh
Bao gồm
Bao gồm
Đăng nhập một lần với nhiều nhà cung cấp (Multi-SSO)
Không bao gồm
Bao gồm
Các tính năng cho quản trị viên
Quyền kiểm soát cho quản trị viên để họ quản lý và giám sát Workplace của bạn
Bao gồm
Bao gồm
Thông tin chi tiết
Bao gồm
Bao gồm
Tiện ích tích hợp trong Active Directory
Bao gồm
Bao gồm
Đánh dấu là quan trọng
Bao gồm
Bao gồm
Hỗ trợ và bảo mật
Đăng nhập một lần (SSO)
Bao gồm
Bao gồm
Cấp độ hỗ trợ
Hỗ trợ 24/7
Phản hồi trong vòng 24 giờ đầu tiên
Hỗ trợ 24/7
Phản hồi trong vòng 4 giờ đầu tiên
Đội ngũ hỗ trợ riêng
Không bao gồm
Bao gồm
Ưu tiên giải quyết khi có sự cố
Không bao gồm
Bao gồm
Hỗ trợ qua tính năng chat trực tiếp
Bao gồm
Bao gồm
Quyền truy cập sớm các tính năng mới
Không bao gồm
Bao gồm
Dùng thử miễn phí trong 30 ngàyLiên hệ với chúng tôi
PHỔ BIẾN NHẤT
$4USD

Mỗi người/tháng

Giảm giá cho nhân viên tuyến đầu và tổ chức phi lợi nhuận đủ điều kiện.

Các gói Workplace
Phù hợp nhất với
Đội ngũ và toàn bộ tổ chức
Các tính năng chính
Đội ngũ và nhóm dự án
Không giới hạn
Chat trên Workplace
Bao gồm
Gọi video nhóm
Bao gồm
Lưu trữ file
1 TB/người
Dịch tự động
Bao gồm
Phát video trực tiếp
Bao gồm
Ứng dụng di động
Bao gồm
Công cụ để cộng tác an toàn giữa các công ty
Bao gồm
Sơ đồ tổ chức
Bao gồm
Trung tâm an toàn
Bao gồm
Khảo sát
Bao gồm
Nhân viên tuyến đầu
$1,5 USD/người/tháng
Phát trực tiếp cho doanh nghiệp
Không bao gồm
Tiện ích tích hợp
Quyền truy cập vào các tiện ích tích hợp trong thư mục
Bao gồm
API cho bot
Bao gồm
Tiện ích tích hợp tùy chỉnh
Bao gồm
Đăng nhập một lần với nhiều nhà cung cấp (Multi-SSO)
Không bao gồm
Các tính năng cho quản trị viên
Quyền kiểm soát cho quản trị viên để họ quản lý và giám sát Workplace của bạn
Bao gồm
Thông tin chi tiết
Bao gồm
Tiện ích tích hợp trong Active Directory
Bao gồm
Đánh dấu là quan trọng
Bao gồm
Hỗ trợ và bảo mật
Đăng nhập một lần (SSO)
Bao gồm
Cấp độ hỗ trợ
Hỗ trợ 24/7
Phản hồi trong vòng 24 giờ đầu tiên
Đội ngũ hỗ trợ riêng
Không bao gồm
Ưu tiên giải quyết khi có sự cố
Không bao gồm
Hỗ trợ qua tính năng chat trực tiếp
Bao gồm
Quyền truy cập sớm các tính năng mới
Không bao gồm
$8USD

Cho mỗi người, cho mỗi tháng

Giảm giá cho nhân viên tuyến đầu.

Các gói Workplace
Phù hợp nhất với
Các tổ chức phức hợp
Các tính năng chính
Đội ngũ và nhóm dự án
Không giới hạn
Chat trên Workplace
Bao gồm
Gọi video nhóm
Bao gồm
Lưu trữ file
Không giới hạn
Dịch tự động
Bao gồm
Phát video trực tiếp
Bao gồm
Ứng dụng di động
Bao gồm
Công cụ để cộng tác an toàn giữa các công ty
Bao gồm
Sơ đồ tổ chức
Bao gồm
Trung tâm an toàn
Bao gồm
Khảo sát
Bao gồm
Nhân viên tuyến đầu
$1,5/người/tháng
Phát trực tiếp cho doanh nghiệp
Bao gồm
Tiện ích tích hợp
Quyền truy cập vào các tiện ích tích hợp trong thư mục
Bao gồm
API cho bot
Bao gồm
Tiện ích tích hợp tùy chỉnh
Bao gồm
Đăng nhập một lần với nhiều nhà cung cấp (Multi-SSO)
Bao gồm
Các tính năng cho quản trị viên
Quyền kiểm soát cho quản trị viên để họ quản lý và giám sát Workplace của bạn
Bao gồm
Thông tin chi tiết
Bao gồm
Tiện ích tích hợp trong Active Directory
Bao gồm
Đánh dấu là quan trọng
Bao gồm
Hỗ trợ và bảo mật
Đăng nhập một lần (SSO)
Bao gồm
Cấp độ hỗ trợ
Hỗ trợ 24/7
Phản hồi trong vòng 4 giờ đầu tiên
Đội ngũ hỗ trợ riêng
Bao gồm
Ưu tiên giải quyết khi có sự cố
Bao gồm
Hỗ trợ qua tính năng chat trực tiếp
Bao gồm
Quyền truy cập sớm các tính năng mới
Bao gồm

Mọi giới hạn đều phải tuân theo các giới hạn về mức sử dụng công bằng và chúng tôi có toàn quyền thực thi các giới hạn này.

Hỗ trợ công việc có mục đích

Miễn phí Workplace Nâng cao cho tổ chức phi lợi nhuận đủ điều kiện.

Tính ROI ước tính

Bạn có hơn 500 nhân viên? Hãy sử dụng công cụ tính đã được Forrester chứng nhận để khám phá giá trị mà Workplace có thể mang đến cho tổ chức của bạn.