Bắt đầu miễn phí

Với Workplace Nâng cao, bạn có mọi thứ mình cần với mức phí thấp hơn cả mong đợi và còn được dùng thử miễn phí trong 30 ngày. Sau đó, bạn có thể chọn tiếp tục dùng gói Nâng cao hoặc chuyển sang gói Cơ bản để dùng miễn phí.

Cơ bản

Nâng cao

PHỔ BIẾN NHẤT

Doanh nghiệp

$0USD

Miễn phí

$4USD

Theo từng người, theo từng tháng

Giảm giá cho nhân viên tuyến đầu và tổ chức phi lợi nhuận đủ điều kiện.

$8USD

Theo từng người, theo từng tháng

Giảm giá cho nhân viên tuyến đầu.

Các gói Workplace
Phù hợp nhất với
Đội ngũ
Toàn bộ tổ chức
Các tổ chức phức hợp
Các tính năng chính
Nhóm đội ngũ và nhóm dự án
Tối đa 50 nhóm
Không giới hạn
Không giới hạn
Chat trên Workplace
Bao gồm
Bao gồm
Bao gồm
Gọi video nhóm
Bao gồm
Bao gồm
Bao gồm
Dung lượng lưu trữ file
5 GB/người
1 TB/người
Không giới hạn
Dịch tự động
Bao gồm
Bao gồm
Bao gồm
Phát video trực tiếp
Bao gồm
Bao gồm
Bao gồm
Ứng dụng di động
Bao gồm
Bao gồm
Bao gồm
Công cụ để cộng tác an toàn giữa các công ty
Bao gồm
Bao gồm
Bao gồm
Sơ đồ tổ chức
Không bao gồm
Bao gồm
Bao gồm
Kiểm tra an toàn
Không bao gồm
Bao gồm
Bao gồm
Khảo sát
Không bao gồm
Bao gồm
Bao gồm
Nhân viên tuyến đầu
Không bao gồm
$1,5 USD/người/tháng
$1,5 USD/người/tháng
Phát trực tiếp cho doanh nghiệp
Không bao gồm
Không bao gồm
Bao gồm
Tiện ích tích hợp
Quyền truy cập vào các tiện ích tích hợp trong thư mục
Bao gồm
Bao gồm
Bao gồm
API cho bot
Bao gồm
Bao gồm
Bao gồm
Tiện ích tích hợp tùy chỉnh
Không bao gồm
Bao gồm
Bao gồm
Đăng nhập một lần với nhiều nhà cung cấp (Multi-SSO)
Không bao gồm
Không bao gồm
Bao gồm
Các tính năng cho quản trị viên
Quyền kiểm soát cho quản trị viên để họ quản lý và giám sát Workplace của bạn
Bao gồm
Bao gồm
Bao gồm
Thông tin chi tiết
Không bao gồm
Bao gồm
Bao gồm
Công cụ giám sát dành cho đội ngũ CNTT
Không bao gồm
Bao gồm
Bao gồm
Tiện ích tích hợp trong Active Directory
Không bao gồm
Bao gồm
Bao gồm
Đánh dấu là quan trọng
Không bao gồm
Bao gồm
Bao gồm
Hỗ trợ và bảo mật
Đăng nhập một lần (SSO)
Không bao gồm
Bao gồm
Bao gồm
Cấp độ hỗ trợ
Trung tâm trợ giúp và Trung tâm tài nguyên dành cho khách hàng
Hỗ trợ 24/7
Phản hồi trong vòng 24 giờ đầu tiên
Hỗ trợ 24/7
Phản hồi trong vòng 4 giờ đầu tiên
Đội ngũ hỗ trợ riêng
Không bao gồm
Không bao gồm
Bao gồm
Ưu tiên giải quyết khi có sự cố
Không bao gồm
Không bao gồm
Bao gồm
Ưu tiên truy cập vào các tính năng mới
Không bao gồm
Không bao gồm
Bao gồm
Đăng ký miễn phíDùng thử miễn phí trong 30 ngàyLiên hệ với chúng tôi
$0USD

Miễn phí

Các gói Workplace
Phù hợp nhất với
Đội ngũ
Các tính năng chính
Nhóm đội ngũ và nhóm dự án
Tối đa 50 nhóm
Chat trên Workplace
Bao gồm
Gọi video nhóm
Bao gồm
Dung lượng lưu trữ file
5 GB/người
Dịch tự động
Bao gồm
Phát video trực tiếp
Bao gồm
Ứng dụng di động
Bao gồm
Công cụ để cộng tác an toàn giữa các công ty
Bao gồm
Sơ đồ tổ chức
Không bao gồm
Kiểm tra an toàn
Không bao gồm
Khảo sát
Không bao gồm
Nhân viên tuyến đầu
Không bao gồm
Phát trực tiếp cho doanh nghiệp
Không bao gồm
Tiện ích tích hợp
Quyền truy cập vào các tiện ích tích hợp trong thư mục
Bao gồm
API cho bot
Bao gồm
Tiện ích tích hợp tùy chỉnh
Không bao gồm
Đăng nhập một lần với nhiều nhà cung cấp (Multi-SSO)
Không bao gồm
Các tính năng cho quản trị viên
Quyền kiểm soát cho quản trị viên để họ quản lý và giám sát Workplace của bạn
Bao gồm
Thông tin chi tiết
Không bao gồm
Công cụ giám sát dành cho đội ngũ CNTT
Không bao gồm
Tiện ích tích hợp trong Active Directory
Không bao gồm
Đánh dấu là quan trọng
Không bao gồm
Hỗ trợ và bảo mật
Đăng nhập một lần (SSO)
Không bao gồm
Cấp độ hỗ trợ
Trung tâm trợ giúp và Trung tâm tài nguyên dành cho khách hàng
Đội ngũ hỗ trợ riêng
Không bao gồm
Ưu tiên giải quyết khi có sự cố
Không bao gồm
Ưu tiên truy cập vào các tính năng mới
Không bao gồm
PHỔ BIẾN NHẤT
$4USD

Theo từng người, theo từng tháng

Giảm giá cho nhân viên tuyến đầu và tổ chức phi lợi nhuận đủ điều kiện.

Các gói Workplace
Phù hợp nhất với
Toàn bộ tổ chức
Các tính năng chính
Nhóm đội ngũ và nhóm dự án
Không giới hạn
Chat trên Workplace
Bao gồm
Gọi video nhóm
Bao gồm
Dung lượng lưu trữ file
1 TB/người
Dịch tự động
Bao gồm
Phát video trực tiếp
Bao gồm
Ứng dụng di động
Bao gồm
Công cụ để cộng tác an toàn giữa các công ty
Bao gồm
Sơ đồ tổ chức
Bao gồm
Kiểm tra an toàn
Bao gồm
Khảo sát
Bao gồm
Nhân viên tuyến đầu
$1,5 USD/người/tháng
Phát trực tiếp cho doanh nghiệp
Không bao gồm
Tiện ích tích hợp
Quyền truy cập vào các tiện ích tích hợp trong thư mục
Bao gồm
API cho bot
Bao gồm
Tiện ích tích hợp tùy chỉnh
Bao gồm
Đăng nhập một lần với nhiều nhà cung cấp (Multi-SSO)
Không bao gồm
Các tính năng cho quản trị viên
Quyền kiểm soát cho quản trị viên để họ quản lý và giám sát Workplace của bạn
Bao gồm
Thông tin chi tiết
Bao gồm
Công cụ giám sát dành cho đội ngũ CNTT
Bao gồm
Tiện ích tích hợp trong Active Directory
Bao gồm
Đánh dấu là quan trọng
Bao gồm
Hỗ trợ và bảo mật
Đăng nhập một lần (SSO)
Bao gồm
Cấp độ hỗ trợ
Hỗ trợ 24/7
Phản hồi trong vòng 24 giờ đầu tiên
Đội ngũ hỗ trợ riêng
Không bao gồm
Ưu tiên giải quyết khi có sự cố
Không bao gồm
Ưu tiên truy cập vào các tính năng mới
Không bao gồm
$8USD

Theo từng người, theo từng tháng

Giảm giá cho nhân viên tuyến đầu.

Các gói Workplace
Phù hợp nhất với
Các tổ chức phức hợp
Các tính năng chính
Nhóm đội ngũ và nhóm dự án
Không giới hạn
Chat trên Workplace
Bao gồm
Gọi video nhóm
Bao gồm
Dung lượng lưu trữ file
Không giới hạn
Dịch tự động
Bao gồm
Phát video trực tiếp
Bao gồm
Ứng dụng di động
Bao gồm
Công cụ để cộng tác an toàn giữa các công ty
Bao gồm
Sơ đồ tổ chức
Bao gồm
Kiểm tra an toàn
Bao gồm
Khảo sát
Bao gồm
Nhân viên tuyến đầu
$1,5 USD/người/tháng
Phát trực tiếp cho doanh nghiệp
Bao gồm
Tiện ích tích hợp
Quyền truy cập vào các tiện ích tích hợp trong thư mục
Bao gồm
API cho bot
Bao gồm
Tiện ích tích hợp tùy chỉnh
Bao gồm
Đăng nhập một lần với nhiều nhà cung cấp (Multi-SSO)
Bao gồm
Các tính năng cho quản trị viên
Quyền kiểm soát cho quản trị viên để họ quản lý và giám sát Workplace của bạn
Bao gồm
Thông tin chi tiết
Bao gồm
Công cụ giám sát dành cho đội ngũ CNTT
Bao gồm
Tiện ích tích hợp trong Active Directory
Bao gồm
Đánh dấu là quan trọng
Bao gồm
Hỗ trợ và bảo mật
Đăng nhập một lần (SSO)
Bao gồm
Cấp độ hỗ trợ
Hỗ trợ 24/7
Phản hồi trong vòng 4 giờ đầu tiên
Đội ngũ hỗ trợ riêng
Bao gồm
Ưu tiên giải quyết khi có sự cố
Bao gồm
Ưu tiên truy cập vào các tính năng mới
Bao gồm

Mọi giới hạn đều phải tuân theo các giới hạn về mức sử dụng công bằng và chúng tôi có toàn quyền thực thi các giới hạn này.

Hỗ trợ công việc có mục đích

Miễn phí Workplace Nâng cao cho tổ chức phi lợi nhuận đủ điều kiện.