Kết hợp các công cụ làm việc

Workplace tích hợp các công cụ bạn sử dụng, tạo điều kiện để mọi người kết nối, giao tiếp và hợp tác làm việc dễ dàng hơn.

Kết nối với dịch vụ đám mây mà bạn yêu thích

Kết nối với CISCO bằng Workplace
Kết nối với Dropbox bằng Workplace
Kết nối với Google bằng Workplace
Kết nối với Microsoft bằng Workplace
Kết nối với Okta bằng Workplace
Kết nối với Servicenow bằng Workplace
Kết nối với Smartsheet bằng Workplace
Kết nối với Trello bằng Workplace
Kết nối với Zoom bằng Workplace

Mang đến cách làm việc hiệu quả hơn

Cho dù bạn muốn tăng cường hoạt động giao tiếp, tương tác hay cải thiện năng suất, Workplace đều có tiện ích tích hợp cho từng nhu cầu.

Giao tiếp với toàn công ty

Với tiện ích tích hợp trên Workplace, bạn có thể dễ dàng kết nối với toàn bộ tổ chức. Vì vậy, bạn có thể tạo các cuộc họp trực tuyến thông qua Zoom hoặc Webex, phát trực tiếp vào các nhóm bằng BlueJeans hoặc để mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy các thông tin quan trọng thông qua SharePoint.

Tương tác với nhân viên

Làm cho trải nghiệm nhân sự trở nên đơn giản và thú vị hơn. Bạn có thể hỗ trợ sự phát triển và tăng trưởng của nhân viên bằng các tiện ích tích hợp để định hướng (Enboarder), học hỏi (Cornerstone), đóng góp ý kiến (SurveyMonkey) và ghi nhận.

Làm việc cùng nhau hiệu quả hơn

Hỗ trợ mọi người làm việc cùng nhau dễ dàng hơn bằng cách chia sẻ file và thư mục từ Google Drive hoặc Microsoft One Drive, cũng như Box và Dropbox. Kết hợp các quy trình làm việc với Smartsheet và Trello hoặc sử dụng ServiceNow để giải quyết các vấn đề một cách nhanh chóng.

Quyền truy cập an toàn cho mọi người

Quản lý việc cấp phép và quyền truy cập cho toàn bộ cộng đồng của bạn, bao gồm cả nhân viên tuyến đầu, thông qua tiện ích tích hợp với các hệ thống cung cấp danh tính như G Suite, Microsoft Azure AD, Okta và OneLogin. Tập hợp toàn bộ công ty của bạn một cách nhanh chóng và an toàn nhờ các tiện ích tích hợp bảo mật bao gồm Netskope và McAfee.