Video: Chat trên Workplace

Cách Chat trên Workplace trợ giúp bạn hoàn thành nhiều công việc hơn.

GIAO TIếP TRONG DOANH NGHIệP | THờI GIAN đọC: 10 PHúT

Cách Chat trên Workplace trợ giúp bạn hoàn thành nhiều công việc hơn.

Khả năng cộng tác hiệu quả hơn là yếu tố mấu chốt trong bất kỳ quá trình phát triển nào tại nơi làm việc. Với Chat trên Workplace, bạn có thể liên lạc ngay tức thì với bất kỳ đồng nghiệp nào bằng tính năng nhắn tin, gọi thoại và gọi video.

Chat trên Workplace giúp những cuộc trò chuyện hàng ngày này diễn ra nhanh chóng và phù hợp hơn. Trong tập 4 của loạt video Workplace Presents, chúng tôi gặp gỡ Rebeca và Matt để nghe họ chia sẻ về một số cách Chat trên Workplace trợ giúp bạn kết nối với mọi người và cộng tác hiệu quả hơn.

Hãy luôn kết nối

Nhận tin tức và thông tin chi tiết mới nhất từ tuyến đầu.

¸ Bằng cách gửi mẫu này, bạn đồng ý nhận các tài liệu truyền thông điện tử liên quan đến marketing từ Facebook, bao gồm tin tức, sự kiện, thông tin mới và email quảng cáo. Bạn có thể từ chối và hủy đăng ký nhận các email này bất cứ lúc nào. Bạn cũng xác nhận rằng mình đã đọc và đồng ý với các điều khoản về Quyền riêng tư của Workplace.

Nội dung video

Nội dung video

  • Kết nối tức thì bằng tính năng nhắn tin, gọi thoại và gọi video
  • Chia sẻ file và năng suất
  • Hoàn thành công việc. Ví dụ thực tế
  • Giảm tần suất họp hành. Ra quyết định nhanh chóng hơn
  • Bot trên Workplace tinh giản quy trình
Was this article helpful?
Thanks for your feedback