Cách Workplace hoạt động tại MercadoLibre

Cách MercadoLibre sử dụng Workplace để giảm lưu lượng email, loại bỏ rào cản dịch thuật và hoàn tất nhiều việc hơn.

GIAO TIếP TRONG DOANH NGHIệP | THờI GIAN đọC: 10 PHúT
workplace mercadolibre - Workplace from Meta

MercadoLibre (MELI) là hệ sinh thái thương mại điện tử lớn nhất tại Mỹ La tinh. Công ty này có hơn 138 triệu người dùng và tổng giá trị hàng hóa trên $7.200.000. MELI muốn ngành thanh toán tiếp cận mọi đối tượng, cũng như tạo điều kiện để hàng triệu người mua bán trên mạng.

Tại sao nên chọn Workplace?

Tại sao nên chọn Workplace?

Bấy giờ, MELI đang tìm kiếm giải pháp để giảm lưu lượng email, cũng như chia sẻ ý tưởng giữa nhân viên thuộc mọi phòng ban và khu vực địa lý. Sau giai đoạn mở rộng nhanh chóng, MELI còn cần duy trì, phát huy văn hóa gắn kết giữa nhân viên nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Giải pháp chính là Workplace.

Xem cách MELI sử dụng Workplace để tìm ra phương thức giao tiếp mới

Xem cách MELI sử dụng Workplace để tìm ra phương thức giao tiếp mới

Nội dung video

Nội dung video

  • Lý do đội ngũ MELI có thể đoàn kết và phá bỏ rào cản nhờ sử dụng Workplace
  • Cách tính năng dịch tự động phát huy hiệu quả trong môi trường kinh doanh thực tế
  • Cách Tổng Giám đốc của MELI sử dụng video trực tiếp để trò chuyện toàn cầu và tương tác với cả tổ chức
  • Lý do những công cụ quen thuộc, di động của Workplace trao sức mạnh cho thế hệ nhân viên mới thuộc 8x - đầu 10x
Cách Workplace hoạt động tại MELI

Cách Workplace hoạt động tại MELI

Nhân viên MELI nhanh chóng áp dụng Workplace và tìm ra cách thức làm việc mới. Hiện nay, hơn 97% trong số 3.700 nhân viên MELI sử dụng Workplace trên 13 quốc gia.

  1. Khai phá ý tưởng. Sử dụng nhóm Workplace cho từng mảng kinh doanh, MELI hiện có thể chia sẻ ý tưởng với đối tượng phù hợp một cách dễ dàng hơn. Nhờ dùng tính năng chat và nhóm của Workplace, họ giảm được lượng email không cần thiết và làm việc nhanh hơn
  2. Phá bỏ rào cản ngôn ngữ. Với tính năng tự động dịch của Workplace, nhân viên nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha có thể giao tiếp bất kể rào cản ngôn ngữ
  3. Cộng tác và phát triển. Nhân viên MELI dùng Workplace để đảm bảo thời hạn, cộng tác trong các dự án và hoàn thành nhiều việc hơn. Nhờ đó, công ty này chứng kiến kết quả tăng trưởng đáng kể trong nhiều đơn vị kinh doanh
Was this article helpful?
Thanks for your feedback

Bài viết gần đây

Giao tiếp trong doanh nghiệp | Thời gian đọc: 10 phút

Đồ họa thông tin về quá trình thiết kế phong cách làm việc của tương lai

Trong loạt blog mới nhất của mình, chúng tôi đã giới thiệu đến bạn 6 nguyên tắc chính mà chúng tôi nghĩ là sẽ định hình tương lai của công việc. Giờ đây, bạn có thể tải xuống danh sách đầy đủ trong đồ họa thông tin 1 trang mới.

Giao tiếp trong doanh nghiệp | Thời gian đọc: 10 phút

Thiết kế tương lai của công việc - Phần 7: Dành riêng cho cá nhân

Trong phần 7 - phần cuối cùng của loạt bài này, chúng tôi tìm hiểu tính chất của cách giao tiếp trong môi trường làm việc tương lai - đó là dành riêng cho cá nhân và tập trung vào mối ưu tiên của từng người.