Cách AirAsia đang dùng Workplace để đến khắp mọi nơi

Hoạt động giao tiếp hiệu quả hơn, quy trình làm việc thông minh hơn và hoàn thành nhiều công việc hơn. AirAsia đang sử dụng Workplace để thay đổi hoàn toàn cách mọi người làm việc cùng nhau.

GIAO TIếP TRONG DOANH NGHIệP | THờI GIAN đọC: 10 PHúT
workplace airasia - Workplace from Meta

AirAsia đã đưa ra một vài con số ấn tượng. 22.000 nhân viên ("AirAsia Allstars") với 60 quốc tịch khác nhau. Hoạt động ở 6 quốc gia. Đội bay bao gồm 9 hãng hàng không liên kết khác, khai thác 1.300 chuyến bay mỗi ngày.

"Workplace đang thay đổi cách chúng tôi làm việc và kết nối mọi người hiệu quả hơn"

"Workplace đang thay đổi cách chúng tôi làm việc và kết nối mọi người hiệu quả hơn"

Trong quá trình tăng tốc và phát triển nhanh chóng hơn, đội ngũ AirAsia cần tìm một nền tảng để kết nối mọi người với nhau và khiến quy trình làm việc hiệu quả hơn bao giờ hết.

Họ đã chọn Workplace. Xem video mới nhất của chúng tôi để tìm hiểu lý do.

Việc sử dụng Workplace tạo điều kiện cho cuộc trò chuyện hiệu quả hơn trên quy mô toàn cầu

Việc sử dụng Workplace tạo điều kiện cho cuộc trò chuyện hiệu quả hơn trên quy mô toàn cầu

"Workplace đã là một cuộc cách mạng tại AirAsia. Nền tảng này đã thay đổi cách các phi công của chúng tôi làm việc."

"Workplace đã là một cuộc cách mạng tại AirAsia. Nền tảng này đã thay đổi cách các phi công của chúng tôi làm việc."

Nội dung video

Nội dung video

  • Cách Workplace hiện trở thành công cụ quan trọng dùng để kết nối nhân viên từ sân đỗ cho đến nhà ga, cũng như tại các sân bay trên khắp khu vực Châu Á Thái Bình Dương, trong đó có Úc và Hoa Kỳ
  • Lý do Workplace đang góp phần đảm bảo mỗi nhân viên trong đội ngũ luôn nhận được thông điệp truyền thông nội bộ quan trọng nhất
  • Ví dụ về cách bản dịch hỗ trợ mọi người từ 60 quốc gia khác nhau trao đổi ý tưởng và làm việc gắn kết hơn bao giờ hết
  • Cách video trực tiếp đang kết nối các phi công, góp phần tạo ra cộng đồng vững mạnh và tập trung hơn, cũng như cải thiện hiệu quả
  • Lý do Workplace đang bắt đầu thay thế việc sử dụng email nội bộ
Was this article helpful?
Thanks for your feedback

Bài viết gần đây

Giao tiếp trong doanh nghiệp | Thời gian đọc: 10 phút

Cách Banco Galicia đang dùng Workplace để gắn kết mọi người

Lãnh đạo trên Workplace: Fabián Kon - Tổng Giám đốc, Banco Galicia Buổi H&Đ thường kỳ với những lãnh đạo trong ngành đang sử dụng Workplace để thay đổi cách tổ chức của họ làm việc.

Giao tiếp trong doanh nghiệp | Thời gian đọc: 10 phút

Cách Workplace hỗ trợ xây dựng phong trào LGBTQ+ toàn cầu

Workplace đang trợ giúp mọi người đổi mới nhiều hơn, làm việc nhanh hơn và thực sự tạo ra kết nối trên quy mô toàn cầu.

Giao tiếp trong doanh nghiệp | Thời gian đọc: 10 phút

8 lý do ứng dụng nhắn tin đang chiếm lĩnh tổ chức của bạn

Tình trạng mất kết nối giữa các công cụ kỹ thuật số chúng ta sử dụng tại nhà và những công cụ chúng ta dùng tại nơi làm việc đang dần thu hẹp.