Deskless Not Voiceless 2020: Tóm tắt báo cáo nghiên cứu về tuyến đầu toàn cầu

Nghiên cứu mới đây cho thấy có 3 rào cản khiến người quản lý tuyến đầu không tận dụng được hết tiềm năng của mình. Tải xuống bản tóm tắt báo cáo này để tìm ra đó là rào cản gì và cách vượt qua.


Giải quyết 3 thử thách tuyến đầu này

Các quản lý tuyến đầu hoàn toàn có khả năng mang lại những trải nghiệm tích cực cho khách hàng, qua đó gia tăng giá trị thực của doanh nghiệp - nhưng phải là khi họ có được thông tin phù hợp và sự khích lệ từ lãnh đạo cấp cao. Nghiên cứu mới đây cho thấy việc này lại không xảy ra.

Sau khi trao đổi với 4.500 quản lý tuyến đầu và cũng ngần ấy lãnh đạo cấp cao, chúng tôi hiểu rõ hơn những rào cản khiến họ không thể khai thác hết tiềm năng của mình. Phản hồi của họ chỉ ra 3 khía cạnh chính:

  • Khác biệt giữa giao tiếp và kết nối
  • Thiếu hỗ trợ
  • Lệch pha văn hóa giữa tuyến đầu và lãnh đạo cấp cao

Tải xuống ngay

Tải xuống báo cáo nghiên cứu để tìm hiểu thêm về những thông tin chi tiết này, khám lý do gần một nửa quản lý tuyến đầu không còn cảm thấy được doanh nghiệp trân trọng nữa, đồng thời thực hiện những bước đầu tiên nhằm kết nối và hỗ trợ đội ngũ tuyến đầu của bạn.

Cảm ơn bạn đã quan tâm. Khi gửi mẫu này, bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có thể gọi cho bạn qua số điện thoại mà bạn cung cấp. Đồng thời, bạn xác nhận rằng mình đã đọc và đồng ý với Điều khoản quyền riêng tư của Workplace.