META PLATFORMS, INC. VÀ THỎA THUẬN BẢO VỆ QUYỀN RIÊNG TƯ GIỮA LIÊN MINH CHÂU ÂU – HOA KỲ và GIỮA THỤY SĨ – HOA KỲ
Meta Platforms, Inc. ("Meta") đã chứng nhận với Bộ Thương mại Hoa Kỳ rằng công ty sẽ tuân thủ Khuôn khổ Thỏa thuận bảo vệ quyền riêng tư giữa Liên minh châu Âu – Hoa Kỳ và Khuôn khổ Thỏa thuận bảo vệ quyền riêng tư giữa Thụy Sĩ – Hoa Kỳ (gọi chung là "Khuôn khổ Thỏa thuận bảo vệ quyền riêng tư") khi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân từ nhà quảng cáo, khách hàng hoặc đối tác kinh doanh của chúng tôi tại Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh, cũng như Thụy Sĩ (trong trường hợp bên kiểm soát dữ liệu tại Thụy Sĩ sử dụng Meta làm bên xử lý dữ liệu) ("Đối tác"), liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ được mô tả trong phần Phạm vi bên dưới và trong chứng nhận của chúng tôi. Mặt khác, Meta không dựa vào Khuôn khổ Thỏa thuận bảo vệ quyền riêng tư giữa Liên minh châu Âu – Hoa Kỳ khi chuyển dữ liệu cá nhân (theo phán quyết của Tòa án Công lý Liên minh châu Âu trong Vụ kiện C-311/18). Vui lòng truy cập vào www.privacyshield.gov để tìm hiểu thêm về chương trình Thỏa thuận bảo vệ quyền riêng tư.
Phạm vi: Meta tuân thủ những Nguyên tắc của Thỏa thuận bảo vệ quyền riêng tư (như đã nêu rõ trong từng Khuôn khổ Thỏa thuận bảo vệ quyền riêng tư) đối với các lĩnh vực kinh doanh sau của chúng tôi (gọi chung là "Dịch vụ đối tác"):
  • Workplace: Thông qua dịch vụ Workplace, mọi người có thể cộng tác và chia sẻ thông tin hiệu quả hơn khi làm việc. Đối tác (công ty hoặc tổ chức – bên kiểm soát dữ liệu) có thể gửi thông tin cá nhân về thành viên của họ cho Meta, trong đó Meta Platforms Ireland Limited là bên xử lý và Meta Platforms, Inc. là bên xử lý phụ. Mặc dù Đối tác và thành viên của họ quyết định sẽ gửi thông tin nào, thông tin này thường bao gồm những chi tiết như người liên hệ của doanh nghiệp, thông tin về khách hàng và nhân viên, nội dung và thông tin trao đổi do nhân viên tạo ra, cũng như các thông tin khác do Đối tác kiểm soát. Để biết thêm thông tin, các thành viên có thể liên hệ với Đối tác cung cấp tài khoản Workplace cho họ và xem chính sách quyền riêng tư của Workplace.
  • Quảng cáo và Đo lường: Meta cung cấp các sản phẩm Quảng cáo và Đo lường. Thông qua những dịch vụ đó, Meta có thể nhận dữ liệu cá nhân từ Đối tác không liên kết (bên kiểm soát dữ liệu), trong đó Meta Platforms Ireland Limited là bên xử lý và Meta Platforms, Inc. là bên xử lý phụ. Dữ liệu này bao gồm những chi tiết như thông tin liên hệ và thông tin về trải nghiệm hoặc tương tác của cá nhân với Đối tác, cũng như sản phẩm, dịch vụ và quảng cáo của họ. Để biết thêm thông tin về sản phẩm quảng cáo và đo lường, hãy truy cập vào trang Giới thiệu về quảng cáo trên FacebookChính sách quyền riêng tư của chúng tôi.
Meta sử dụng dữ liệu cá nhân do Đối tác gửi để cung cấp Dịch vụ đối tác theo các điều khoản áp dụng cho Dịch vụ đối tác liên quan hoặc theo hướng dẫn của Đối tác.
Lựa chọn. Theo các Nguyên tắc của Thỏa thuận bảo vệ quyền riêng tư, mọi người có quyền chọn không cho phép (i) tiết lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ ba hoặc (ii) sử dụng thông tin cá nhân của mình cho mục đích khác biệt đáng kể với (các) mục đích thu thập thông tin ban đầu hay mục đích mà mình cho phép sử dụng thông tin sau đó. Trong vai trò bên xử lý dữ liệu, Meta phối hợp với Đối tác để đảm bảo cung cấp cho mọi người những lựa chọn thích hợp áp dụng theo các Nguyên tắc của Thỏa thuận bảo vệ quyền riêng tư.
Quyền truy cập. Trong phạm vi ủy quyền thực hiện và dựa trên các cam kết của chúng tôi theo Thỏa thuận bảo vệ quyền riêng tư, Meta sẽ phối hợp với Đối tác để cấp cho mọi người quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân về họ mà Meta thay mặt Đối tác nắm giữ. Đối với dữ liệu cá nhân được chứng minh là không chính xác, Meta cũng sẽ tiến hành các biện pháp hợp lý (trực tiếp hoặc phối hợp với Đối tác) để hỗ trợ mọi người đính chính, sửa đổi hoặc xóa các dữ liệu đó.
Các bên thứ ba. Meta có thể chuyển dữ liệu trong phạm vi nhóm các công ty của Meta, cũng như cho các bên thứ ba, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ và các đối tác khác. Theo các Nguyên tắc của Thỏa thuận bảo vệ quyền riêng tư, Meta phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu bất kỳ hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân nào của các bên thứ ba nêu trên không phù hợp với những Nguyên tắc đó, trừ khi Meta không chịu trách nhiệm cho sự kiện dẫn đến bất kỳ thiệt hại bị cáo buộc nào.
Yêu cầu pháp lý. Chúng tôi có thể phải tiết lộ dữ liệu cá nhân nhận được từ Đối tác theo các yêu cầu pháp lý hoặc thủ tục khác của cơ quan tư pháp và hành pháp, chẳng hạn như trát đòi hầu tòa, lệnh tòa hoặc lệnh. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần "Chúng tôi phản hồi các yêu cầu pháp lý hoặc ngăn chặn trường hợp gây hại như thế nào?" trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi và phần "Tiết lộ thông tin" trong Chính sách quyền riêng tư của Workplace.
Biện pháp thực thi. Việc Meta tuân thủ các Nguyên tắc của Thỏa thuận bảo vệ quyền riêng tư thuộc thẩm quyền điều tra và thực thi pháp luật của Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ.
Câu hỏi và vấn đề về tranh chấp. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến chứng nhận Thỏa thuận bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến chứng nhận của chúng tôi, bạn có quyền lựa chọn giải quyết thông qua TRUSTe – một nhà cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp thay thế có trụ sở tại Hoa Kỳ. Bạn có thể liên hệ với TRUSTe thông qua trang web của họ. Trong một số trường hợp nhất định, Khuôn khổ Thỏa thuận bảo vệ quyền riêng tư cung cấp quyền yêu cầu phân xử bằng trọng tài có tính ràng buộc để giải quyết các khiếu nại không giải quyết được bằng cách khác, như mô tả trong Phụ lục I dành cho các Nguyên tắc của Thỏa thuận bảo vệ quyền riêng tư trong từng Khuôn khổ Thỏa thuận bảo vệ quyền riêng tư. Ngoài ra, trong phạm vi Khuôn khổ Thỏa thuận bảo vệ quyền riêng tư, Điều phối viên cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ đóng vai trò là Thanh tra nhằm hỗ trợ hoạt động xử lý các yêu cầu liên quan đến quyền truy cập phục vụ cho mục đích an ninh quốc gia vào dữ liệu được truyền từ Liên minh châu Âu và Thụy Sĩ (tương ứng) đến Hoa Kỳ.
Để biết thêm thông tin về các cách Meta bảo vệ quyền riêng tư, vui lòng xem Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.