FACEBOOK, INC. VÀ THỎA THUẬN BẢO VỆ QUYỀN RIÊNG TƯ GIỮA LIÊN MINH CHÂU ÂU - HOA KỲ CŨNG NHƯ GIỮA THỤY SĨ - HOA KỲ
Theo Khuôn khổ Thỏa thuận bảo vệ quyền riêng tư giữa Liên minh châu Âu - Hoa Kỳ và Khuôn khổ Thỏa thuận bảo vệ quyền riêng tư giữa Thụy Sĩ - Hoa Kỳ (gọi chung là "Khuôn khổ Thỏa thuận bảo vệ quyền riêng tư"), Facebook, Inc. ("Facebook") đã được Bộ Thương mại Hoa Kỳ chứng nhận về việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân từ nhà quảng cáo, khách hàng hoặc đối tác kinh doanh tại Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh cũng như Thụy Sĩ (trong trường hợp bên kiểm soát dữ liệu tại Thụy Sĩ sử dụng bên xử lý dữ liệu là Facebook) ("Đối tác") liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ được mô tả trong phần Phạm vi bên dưới và trong chứng nhận của chúng tôi. Tuy nhiên, căn cứ vào phán quyết của Tòa án Công lý Liên minh châu Âu trong Vụ kiện C-311/18, Khuôn khổ Thỏa thuận bảo vệ quyền riêng tư giữa Liên minh châu Âu - Hoa Kỳ không điều chỉnh hoạt động chuyển dữ liệu cá nhân của Facebook. Vui lòng truy cập vào www.privacyshield.gov để tìm hiểu thêm về chương trình Thỏa thuận bảo vệ quyền riêng tư.
Phạm vi: Facebook tuân thủ những Nguyên tắc của Thỏa thuận bảo vệ quyền riêng tư (như đã nêu rõ trong từng Khuôn khổ Thỏa thuận bảo vệ quyền riêng tư) đối với các lĩnh vực kinh doanh sau của chúng tôi (gọi chung là "Dịch vụ đối tác"):
  • Workplace: Thông qua dịch vụ Workplace, mọi người có thể cộng tác và chia sẻ thông tin hiệu quả hơn khi làm việc. Đối tác (công ty hoặc tổ chức - bên kiểm soát dữ liệu) có thể gửi thông tin cá nhân về thành viên của họ cho Facebook, trong đó Facebook Ireland là bên xử lý và Facebook Inc. là bên xử lý phụ. Mặc dù Đối tác và thành viên của họ quyết định sẽ gửi thông tin nào, thông tin này thường bao gồm những nội dung như người liên hệ của doanh nghiệp, thông tin về khách hàng và nhân viên, nội dung và thông tin trao đổi do nhân viên tạo ra cũng như các thông tin khác do Đối tác kiểm soát. Để biết thêm thông tin, các thành viên có thể liên hệ với Đối tác cung cấp tài khoản Workplace cho họ và xem lại chính sách quyền riêng tư của Workplace.
  • Quảng cáo và Đo lường: Facebook cung cấp các sản phẩm Quảng cáo và Đo lường. Thông qua những dịch vụ đó, Facebook có thể nhận dữ liệu cá nhân từ Đối tác không liên kết (bên kiểm soát dữ liệu), trong đó Facebook Ireland là bên xử lý và Facebook Inc. là bên xử lý phụ. Dữ liệu này bao gồm những nội dung như thông tin liên hệ và thông tin về trải nghiệm hoặc tương tác của cá nhân với Đối tác, cũng như sản phẩm, dịch vụ và quảng cáo của họ. Để biết thêm thông tin về sản phẩm quảng cáo và đo lường của chúng tôi, hãy truy cập vào trang Giới thiệu về quảng cáo trên FacebookChính sách dữ liệu của chúng tôi.
Facebook sử dụng dữ liệu cá nhân do Đối tác cung cấp để cung cấp Dịch vụ đối tác theo các điều khoản áp dụng cho Dịch vụ đối tác liên quan hoặc theo hướng dẫn của Đối tác.
Lựa chọn. Theo các Nguyên tắc của Thỏa thuận bảo vệ quyền riêng tư, mọi người có quyền chọn không (i) tiết lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ ba; hoặc (ii) sử dụng thông tin cá nhân của mình cho mục đích khác biệt đáng kể với mục đích thu thập thông tin ban đầu hay mục đích mà mình cho phép sử dụng thông tin sau đó. Trong vai trò bên xử lý dữ liệu, Facebook phối hợp với Đối tác để đảm bảo cung cấp cho mọi người những lựa chọn thích hợp áp dụng theo các Nguyên tắc của Thỏa thuận bảo vệ quyền riêng tư.
Quyền truy cập. Trong phạm vi ủy quyền thực hiện và dựa trên các cam kết của chúng tôi theo Thỏa thuận bảo vệ quyền riêng tư, Facebook sẽ phối hợp với Đối tác để cấp cho mọi người quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân về họ mà Facebook nắm giữ thay mặt Đối tác. Đối với dữ liệu cá nhân được chứng minh là không chính xác, Facebook cũng sẽ tiến hành các biện pháp hợp lý (trực tiếp hoặc phối hợp với Đối tác) để hỗ trợ mọi người đính chính, sửa đổi và xóa các dữ liệu đó.
Các bên thứ ba. Facebook có thể chuyển dữ liệu trong phạm vi nhóm các công ty thuộc Facebook cũng như cho các bên thứ ba, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ và đối tác khác. Theo các Nguyên tắc của Thỏa thuận bảo vệ quyền riêng tư, Facebook phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu bất kỳ hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân nào của các bên thứ ba nêu trên không phù hợp với những Nguyên tắc đó, trừ khi Facebook không liên quan đến sự kiện dẫn đến bất kỳ thiệt hại bị cáo buộc nào.
Yêu cầu pháp lý. Chúng tôi có thể phải tiết lộ dữ liệu cá nhân nhận được từ Đối tác theo các yêu cầu pháp lý hoặc thủ tục tư pháp và thủ tục trong hoạt động của chính phủ khác, chẳng hạn như giấy, trát hoặc lệnh hầu tòa. Để biết thêm thông tin, hãy xem lại phần "Chúng tôi phản hồi yêu cầu pháp lý hoặc ngăn chặn mối nguy hại bằng cách nào?" trong Chính sách dữ liệu của Facebook và phần "Tiết lộ thông tin" trong Chính sách quyền riêng tư của Workplace.
Thực thi pháp luật. Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ có thẩm quyền điều tra và tiến hành biện pháp thực thi pháp luật liên quan đến việc Facebook tuân thủ các Nguyên tắc của Thỏa thuận bảo vệ quyền riêng tư.
Câu hỏi và vấn đề về tranh chấp. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến chứng nhận Thỏa thuận bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào với chúng tôi liên quan đến chứng nhận của chúng tôi trong phạm vi của Thỏa thuận này, bạn có quyền lựa chọn giải quyết thông qua TRUSTe - một nhà cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp thay thế có trụ sở tại Hoa Kỳ. Bạn có thể liên hệ với TRUSTe thông qua trang web của họ. Trong một số trường hợp nhất định, Khuôn khổ Thỏa thuận bảo vệ quyền riêng tư trao quyền yêu cầu phân xử trọng tài mang tính ràng buộc để giải quyết các khiếu nại không giải quyết được bằng cách khác, theo mô tả trong Phụ lục I kèm theo các Nguyên tắc của Thỏa thuận bảo vệ quyền riêng tư trong từng Khuôn khổ Thỏa thuận bảo vệ quyền riêng tư. Ngoài ra, trong phạm vi Khuôn khổ Thỏa thuận bảo vệ quyền riêng tư, Điều phối viên cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đóng vai trò là Thanh tra nhằm hỗ trợ hoạt động xử lý các yêu cầu liên quan đến quyền truy cập vào dữ liệu được chuyển từ châu Âu và Thụy Sĩ (riêng rẽ) đến Hoa Kỳ vì mục đích an ninh quốc gia.
Để biết thêm thông tin về các cách bảo vệ quyền riêng tư của Facebook, vui lòng xem lại Chính sách dữ liệu của chúng tôi.