Bảo mật và tuân thủ

Đảm bảo an toàn cho dữ liệu và bảo vệ quyền riêng tư bằng những công cụ như Netskope, Smarsh và Socialite trên Workplace. Từ bảo vệ file có thông tin nhạy cảm cho đến ngăn chặn hành vi không tuân thủ, những tiện ích tích hợp này góp phần giữ an toàn và bảo mật thông tin quan trọng, đồng thời tạo điều kiện để nhân viên luôn kết nối với các ứng dụng mà họ thường sử dụng.