Workforce Orchestrator

PWC
Boarding Pass is a PwC SaaS solution that creates and curates personalized employee experiences throughout the employee lifecycle. Great employee experiences lead to great customer experiences, increasing revenues and reducing turnover.

TÍNH NĂNG CỦA ỨNG DỤNG TÍCH HỢP

  • Chat bot
    Có thể gửi thông báo bằng tin nhắn chat và có thể trả lời câu hỏi

TÍCH HỢP TƯƠNG TỰ