User Utilities by ServiceRocket

SERVICEROCKET
User Utilities by ServiceRocket provides a library of tools for Workplace users that allow them to work with enterprise apps workflows in their companies use of Workplace.

TÍNH NĂNG CỦA ỨNG DỤNG TÍCH HỢP

  • Chat bot
    Có thể gửi thông báo bằng tin nhắn chat và có thể trả lời câu hỏi

TÍCH HỢP TƯƠNG TỰ