Recognize

RECOGNIZE SERVICES, INC.
Recognize is an employee recognition & rewards platform. Retain top employees while communicating company values.
✓ Peer-to-peer, role-based, social/private recognition
✓ Add your own rewards & company values
✓ 400+ international gift cards
✓ Service anniversaries, birthdays, nominations & more
✓ Inside Workplace, Outlook, Office 365, & many others
✓ Fair pricing for all workforces

TÍNH NĂNG CỦA ỨNG DỤNG TÍCH HỢP

  • Bản xem trước đã xác thực
    Xem trước liên kết và tài liệu đã thêm vào bài viết một cách an toàn
  • Chat bot
    Có thể gửi thông báo bằng tin nhắn chat và có thể trả lời câu hỏi

TÍCH HỢP TƯƠNG TỰ