Leena AI

LEENA AI INC.
Leena AI provides an AI-powered HR Assistant providing instant responses to employee queries improving employee experience.

TÍNH NĂNG CỦA ỨNG DỤNG TÍCH HỢP

  • Chat bot
    Có thể gửi thông báo bằng tin nhắn chat và có thể trả lời câu hỏi

TÍCH HỢP TƯƠNG TỰ