Envoy

ENVOY, INC
With the Envoy + Workplace integration, Envoy will send a private message via Workplace Chat to your employees every time a visitor arrives to see them.

TÍNH NĂNG CỦA ỨNG DỤNG TÍCH HỢP

  • Chat bot
    Có thể gửi thông báo bằng tin nhắn chat và có thể trả lời câu hỏi

TÍCH HỢP TƯƠNG TỰ