Cornerstone Learning (US Region)

CORNERSTONE
Promote collaborative learning among peers with Learning on Workplace by Facebook, a Cornerstone integration with Workplace that allows users to easily share playlists from their Cornerstone Learning Experience Platform with peers within their Workplace community.

TÍNH NĂNG CỦA ỨNG DỤNG TÍCH HỢP

  • Bản xem trước đã xác thực
    Xem trước liên kết và tài liệu đã thêm vào bài viết một cách an toàn

TÍCH HỢP TƯƠNG TỰ