Coach Eddy

EDCAST
Now, you can drive enhanced learning, and content curation delivered directly with EdCast for Workplace.
The EdCast for Workplace gives the user access to relevant content recommendations and learning materials based on the user's interests and activities, conversational search agent and scheduled content delivery to chat and groups.

TÍNH NĂNG CỦA ỨNG DỤNG TÍCH HỢP

  • Bản xem trước đã xác thực
    Xem trước liên kết và tài liệu đã thêm vào bài viết một cách an toàn
  • Chat bot
    Có thể gửi thông báo bằng tin nhắn chat và có thể trả lời câu hỏi
  • Bot nhóm
    Có thể đăng nội dung và thông báo lên thẳng nhóm

TÍCH HỢP TƯƠNG TỰ