Warning
Bạn nhìn thấy tiện ích tích hợp này vì bạn là nhà phát triển của ứng dụng. Tiện ích này không hiển thị với mọi người.

BlueJeans

BLUEJEANS NETWORK, INC.
BlueJeans delivers video, audio and web conferencing together with your favorite Facebook collaboration tools Workplace, Workplace Chat and Facebook Live.
Connecting users via any device or room system in one video meeting, BlueJeans lets Workplace users join a BlueJeans meeting from Workplace Chat and stream meetings to Workplace or Facebook Live to share across teams or for public events.

TÍNH NĂNG CỦA ỨNG DỤNG TÍCH HỢP

  • Chat bot
    Có thể gửi thông báo bằng tin nhắn chat và có thể trả lời câu hỏi

TÍCH HỢP TƯƠNG TỰ