Asana

ASANA, INC.
With Asana for Workplace, you can:
• Create Asana tasks right from Workplace posts, comments, or chat
• Get notified of updates on your Asana projects and tasks directly in Workplace
• Link Asana projects in Workplace Groups to receive important status or milestone updates

TÍNH NĂNG CỦA ỨNG DỤNG TÍCH HỢP

  • Bản xem trước đã xác thực
    Xem trước liên kết và tài liệu đã thêm vào bài viết một cách an toàn
  • Chat bot
    Có thể gửi thông báo bằng tin nhắn chat và có thể trả lời câu hỏi
  • Bot nhóm
    Có thể đăng nội dung và thông báo lên thẳng nhóm

TÍCH HỢP TƯƠNG TỰ