Aiah

INNOVANTAGE SOLUTIONS PTE LTD
Your Company’s First AI Teammate
Aiah is an intelligent process automation platform that can execute repetitive transactions or interact with your employees and customers at scale.

TÍNH NĂNG CỦA ỨNG DỤNG TÍCH HỢP

  • Chat bot
    Có thể gửi thông báo bằng tin nhắn chat và có thể trả lời câu hỏi

TÍCH HỢP TƯƠNG TỰ