Tiêu điểm công nghệ IDC: Truyền thông trong nền kinh tế kỹ thuật số

Tải Tiêu điểm công nghệ IDC xuống để tìm hiểu các yếu tố cần cân nhắc đối với công cụ giao tiếp nhằm xây dựng cộng đồng và hỗ trợ sức khỏe tinh thần.

Tải xuống ngay

Điền vào mẫu để xem báo cáo Tiêu điểm IDC và tìm hiểu xu hướng giao tiếp mới nhất gây tác động đến đội ngũ kết hợp.

* Trường bắt buộc
Cảm ơn bạn đã quan tâm. Khi gửi mẫu này, bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có thể gọi cho bạn qua số điện thoại mà bạn cung cấp. Đồng thời, bạn xác nhận rằng mình đã đọc và đồng ý với Điều khoản quyền riêng tư của Workplace.

Tạo điều kiện để nhân viên kết nối và tương tác ở mọi nơi

Đội ngũ kết hợp luôn sẵn lòng, gồm các nhân viên làm việc tại nhà, ở văn phòng và nơi tuyến đầu.

Điều này tạo nhiều thách thức mới cho nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Bạn có chắc chắn rằng mình có công cụ phù hợp để đáp ứng điều này?

Theo IDC, nhà lãnh đạo doanh nghiệp cần công cụ như Workplace from Meta để có thể:

  • Tạo nhiều hoạt động tiếp hiệu quả hơn với nhân viên
  • Đơn giản hóa trải nghiệm cho nhân viên
  • Tăng mức độ tương tác khi tích hợp với các công cụ kinh doanh mà nhân viên từng sử dụng