Trung tâm nguồn lực về quy tắc tương tác mới

Hãy sử dụng những nguồn lực này để đội ngũ kết hợp trở thành đội ngũ mang lại hiệu quả cao, cũng như để đảm bảo doanh nghiệp sẵn sàng đáp ứng những thách thức do sự thay đổi nhanh chóng trong bối cảnh hiện nay.

Kết nối với đội ngũ kết hợp của bạn bằng Video trực tiếp

Các tổ chức phát triển nhanh đang đạt lợi thế ban đầu bằng cách sử dụng Video trực tiếp để kết nối và thu hút đội ngũ kết hợp của họ. Nhưng vẫn chưa quá muộn để bắt kịp.

Bộ công cụ: Cách tương tác với đội ngũ kết hợp bằng Video trực tiếp

Bộ công cụ/đọc trong 10 phút

Tìm hiểu cách khơi dậy tương tác với đội ngũ kết hợp bằng cách phát trực tiếp sự kiện của công ty hoặc cuộc họp của toàn phòng ban trên Workplace. Và đừng quên xem bản demo để hiểu về Video trực tiếp trong thực tế.

Cách 9 công ty duy trì sự kết nối với lực lượng lao động kết hợp của họ

Sách điện tử/đọc trong 8 phút

Khám phá cách các công ty hàng đầu như Telefónica và AstraZeneca sử dụng Video trực tiếp để kết nối và tương tác với đội ngũ kết hợp của họ.

Tiêu điểm Công nghệ IDC (IDC Technology Spotlight)

Sách điện tử/đọc trong 8 phút

Workplace là cách tuyệt vời để thu hút đội ngũ kết hợp của bạn, đồng thời vẫn tích hợp với công cụ kinh doanh mà mọi người sử dụng. Xem Tiêu điểm Công nghệ IDC để tìm hiểu thêm.

Thay đổi trải nghiệm của nhân viên

Khám phá cách tạo chiến lược thành công về trải nghiệm của nhân viên dành cho lực lượng lao động kết hợp cùng Dan Schawbel - tác giả bán chạy nhất theo NYTimes, Đối tác Quản lý Tư vấn Nhân sự, Workplace Intelligence.

Kết nối và tương tác với đội ngũ kết hợp

Khi thực hiện quy tắc tương tác mới nhằm chuyển đổi Trải nghiệm của nhân viên, doanh nghiệp có thể tạo đội ngũ kết hợp hiệu quả cao bằng cách tiếp sức để nhà lãnh đạo giao tiếp, xây dựng cộng đồng và chú trọng sức khỏe tinh thần một cách hiệu quả hơn. Hãy đọc hướng dẫn của chúng tôi để khám phá cách bắt đầu.

Câu chuyện thật, kết quả thật

Để phát huy hiệu quả, nền tảng truyền thông phải hỗ trợ bạn tiếp cận và tương tác với nhân viên kết hợp, xây dựng cộng đồng và tăng cường sức khỏe như thế nào? Hãy xem câu trả lời của các công ty sau đây.

Delta Air Lines

Catherine Simmons, Giám đốc Cấp cao, Chiến lược Kênh & Mạng Xã hội Nội bộ

Khi nguồn lực nhân viên đa dạng của Delta Air Lines đề nghị cần có cuộc trò chuyện chân thật hơn từ phía ban lãnh đạo, Tổng Giám đốc của họ đã đáp lại bằng việc phát Trực tiếp hàng tuần. Tìm hiểu thêm về tác động đến hiệu quả và tinh thần.

Olam

Dev Sarkar, Phó Giám đốc, Trưởng Bộ phận Truyền thông Nội bộ

Khám phá xem những buổi phát Video trực tiếp thường xuyên đã trợ giúp ban lãnh đạo của nhà cung cấp thực phẩm toàn cầu này như thế nào, khi họ vừa hỗ trợ sức khỏe tinh thần, vừa giữ cho 87.000 nhân viên toàn thời gian, theo mùa và hợp đồng luôn nắm được tình hình trong thời gian xảy ra đại dịch.

Các công ty biết nhìn xa trông rộng đã sử dụng Workplace để kết nối đội ngũ của họ

Nestlé sử dụng Workplace from Meta
Petrobras sử dụng Workplace from Meta
AstraZeneca sử dụng Workplace from Meta
Telefonica sử dụng Workplace from Meta
StanleyBlackDecker sử dụng Workplace from Meta
Estée Lauder sử dụng Workplace from Meta
NAB sử dụng Workplace from Meta
Petco sử dụng Workplace from Meta
MercadoLibre sử dụng Workplace from Meta
Virgin Atlantic sử dụng Workplace from Meta
Lixil sử dụng Workplace from Meta
MoneyPenny sử dụng Workplace from Meta