Hướng dẫn của Workplace về Trải nghiệm nhân viên

Khám phá cách đặt Trải nghiệm nhân viên (EX) làm ưu tiên hàng đầu khi bạn kết nối lại với khách hàng.


Chỉ có con người mới có thể đưa bạn đến tương lai - EX là cách hỗ trợ họ làm điều đó

COVID-19 nhắc nhở các tổ chức thuộc mọi kích cỡ và quy mô rằng nhân viên là tài sản lớn nhất của họ - đặc biệt là khi củng cố văn hóa và kết nối lại với khách hàng. EX là cách bạn đặt nhu cầu của họ vào trọng tâm của doanh nghiệp mình. Dù điều đáng khích lệ là 75% Tổng giám đốc nói rằng họ ủng hộ các sáng kiến về EX, nhưng đã đến lúc biến lời nói thành hành động.

Tải hướng dẫn của Workplace về Trải nghiệm nhân viên dành cho ngành công nghệ để khám phá:

  1. EX là gì
  2. Tại sao điều này có vai trò quan trọng
  3. Làm cách nào để điều đó trở thành ưu tiên của toàn công ty

Tải xuống ngay

Bạn chỉ cần hoàn tất mẫu để tải xuống.

Cảm ơn bạn đã quan tâm. Khi gửi mẫu này, bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có thể gọi cho bạn qua số điện thoại mà bạn cung cấp. Đồng thời, bạn xác nhận rằng mình đã đọc và đồng ý với Điều khoản quyền riêng tư của Workplace.