Tham gia Workplace

Tham gia cùng đồng nghiệp trên Workplace và cộng tác bằng cách sử dụng Nhóm, Chat, Phòng họp mặt, phát video trực tiếp và hơn thế nữa. Truy cập hướng dẫn dành cho người dùng mới để biết thêm các bí quyết và cách tận dụng tối đa thời gian trên Workplace.

Cách đăng nhập tài khoản Workplace:
  1. Trên URL Workplace, hãy nhập email công việc của bạn và nhấp vào Tiếp tục.
  2. Nhập Mật khẩu của bạn.
  3. Nhấp vào Đăng nhập.
Thông tin này có hữu ích không?
Nếu muốn thiết lập Workplace Nâng cao cho công ty mình, bạn có thể đăng ký trên trang web của chúng tôi. Số người có thể tham gia cộng đồng Workplace của bạn là không giới hạn.
Nếu công ty của bạn đang sử dụng Workplace Nâng cao, bạn có thể thiết lập tài khoản bằng cách nhấp vào liên kết trong email đã nhận hoặc truy cập [Tên công ty của bạn].workplace.com (ví dụ: company.workplace.com) trên máy tính.
Lưu ý: Người dùng ở các công ty không có miền phụ có thể thiết lập tài khoản bằng cách truy cập workplace.facebook.com.
Sau khi đã thiết lập tài khoản, bạn có thể tải xuống ứng dụng dành cho iPhone hoặc Android để truy cập tài khoản bằng thiết bị của mình.
Thông tin này có hữu ích không?
Nếu đã được cấp mã truy cập Workplace, bạn có thể truy cập tài khoản Workplace mới của mình ngay.
Cách truy cập tài khoản Workplace:
  1. Truy cập work.workplace.com/work/accesscode hoặc tải xuống ứng dụng Workplace hay Chat trên Workplace từ iOS App Store hoặc Cửa hàng Google Play.
  2. Trên màn hình đăng nhập, nhấp hoặc nhấn vào Tạo tài khoản bằng mã truy cập.
  3. Nhập mã truy cập 16 ký tự mà hệ thống cung cấp cho bạn.
  4. Đặt tên người dùng và mật khẩu duy nhất. Từ nay, bạn sẽ dùng thông tin này để đăng nhập Workplace. Sau khi đặt xong, bạn sẽ có quyền truy cập Workplace.

Thông tin này có hữu ích không?
Có, thông tin đăng nhập như tên người dùng và mật khẩu do người dùng trong Workplace chọn phải dành riêng cho Workplace và tách biệt với mật khẩu dùng trên Facebook.
Thông tin này có hữu ích không?
Nếu bạn sử dụng miền email công khai:
  • Quản trị viên của Workplace có thể cấp phép cho bạn sử dụng cộng đồng Workplace của họ.
  • Thành viên nhóm đa công ty có thể mời bạn tham gia nhóm của họ.
Lưu ý: Chúng tôi đang từng bước triển khai quy trình đăng ký miền email công khai.
Thông tin này có hữu ích không?
Khắc phục sự cố
Bạn chỉ có thể tạo tài khoản Workplace bằng miền email cá nhân thuộc về một cá nhân cụ thể. Lưu ý rằng miền email này phải chưa có cộng đồng Workplace nào khác xác nhận.
Bạn không thể đăng ký Workplace bằng miền email công khai, chẳng hạn như gmail.com và yahoo.com, v.v. Bạn cũng không thể đăng ký Workplace bằng địa chỉ email chung chung, như info@, admin@, sales@, v.v.
Thông tin này có hữu ích không?
Nếu bạn gặp lỗi cho biết miền của mình đã có người sử dụng, điều này có thể là do miền mà bạn đưa ra đang có công ty khác sử dụng hoặc miền mà bạn đang thêm là miền công khai. Nếu bạn cho rằng đây là một sự nhầm lẫn và có thể chứng minh quyền sở hữu miền này, hãy liên hệ đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi để được trợ giúp.
Lưu ý: Bạn có thể thêm miền email vào danh sách cho phép trong Bảng điều khiển quản trị. Chỉ quản trị viên công ty mới có thể thêm miền email vào danh sách cho phép.
Thông tin này có hữu ích không?