Tham gia Workplace

Tham gia cùng đồng nghiệp trên Workplace và cộng tác bằng cách sử dụng Nhóm, Chat, Phòng họp mặt, phát video trực tiếp và hơn thế nữa. Truy cập hướng dẫn dành cho người dùng mới để biết thêm các bí quyết và cách tận dụng tối đa thời gian trên Workplace.

Cách đăng nhập tài khoản Workplace:
  1. Trên URL Workplace, hãy nhập email công việc của bạn và nhấp vào Tiếp tục.
  2. Nhập Mật khẩu của bạn.
  3. Nhấp vào Đăng nhập.
Thông tin này có hữu ích không?
Nếu muốn thiết lập Workplace Nâng cao cho công ty mình, bạn có thể đăng ký trên trang web của chúng tôi. Số người có thể tham gia cộng đồng Workplace của bạn là không giới hạn.
Nếu công ty của bạn đang sử dụng Workplace Nâng cao, bạn có thể thiết lập tài khoản bằng cách nhấp vào liên kết trong email đã nhận hoặc truy cập [Tên công ty của bạn].workplace.com (ví dụ: company.workplace.com) trên máy tính.
Lưu ý: Người dùng ở các công ty không có miền phụ có thể thiết lập tài khoản bằng cách truy cập workplace.facebook.com.
Sau khi đã thiết lập tài khoản, bạn có thể tải xuống ứng dụng dành cho iPhone hoặc Android để truy cập tài khoản bằng thiết bị của mình.
Thông tin này có hữu ích không?
Nếu muốn thiết lập tài khoản Workplace Cơ bản, bạn có thể đăng ký trên trang web của chúng tôi.
Lưu ý rằng miền email mà bạn đang sử dụng phải chưa được cộng đồng Workplace nào khác xác nhận quyền sở hữu.
Workplace Cơ bản và Workplace Nâng cao là các loại cộng đồng Workplace khác nhau. Nếu muốn thiết lập tài khoản Workplace Nâng cao cho công ty mình, bạn cũng có thể đăng ký qua trang web của chúng tôi. Không có giới hạn về số lượng người tham gia trong cả hai loại cộng đồng.
Bạn có thể đăng ký Workplace Cơ bản bằng địa chỉ email doanh nghiệp hoặc địa chỉ email cá nhân. Chỉ tài khoản được tạo bằng địa chỉ email doanh nghiệp mới có thể nâng cấp thành Workplace Nâng cao. Bạn không thể thay đổi địa chỉ email trên tài khoản Workplace Cơ bản từ địa chỉ email cá nhân thành địa chỉ email doanh nghiệp.

Nếu có tài khoản tạo bằng địa chỉ email cá nhân và muốn có tài khoản với địa chỉ email doanh nghiệp, bạn có thể truy cập workplace.com và tạo tài khoản mới.
Thông tin này có hữu ích không?
Bài viết này chỉ áp dụng cho người dùng Workplace Cơ bản và Workplace Nâng cao.
Nếu đã có mã truy cập Workplace, bạn có thể truy cập tài khoản Workplace mới của mình.
Cách truy cập tài khoản Workplace:
  1. Truy cập workplace.com hoặc tải xuống ứng dụng Workplace hay ứng dụng Trò chuyện trên Workplace từ iOS App Store hoặc Cửa hàng Google Play.
  2. Trên màn hình đăng nhập, nhấp hoặc nhấn vào Tạo tài khoản bằng mã truy cập.
  3. Nhập mã truy cập 16 ký tự mà hệ thống cung cấp cho bạn.
  4. Đặt tên người dùng và mật khẩu duy nhất. Từ nay, bạn sẽ dùng thông tin này để đăng nhập Workplace. Sau khi đặt xong, bạn sẽ có quyền truy cập Workplace.

Thông tin này có hữu ích không?
Có, thông tin đăng nhập như tên người dùng và mật khẩu do người dùng trong Workplace chọn phải dành riêng cho Workplace và tách biệt với mật khẩu dùng trên Facebook.
Thông tin này có hữu ích không?
Nếu bạn sử dụng miền email công khai:
  • Quản trị viên Workplace Cơ bản và Workplace Nâng cao có thể cấp phép cho bạn sử dụng cộng đồng Workplace của họ.
  • Thành viên nhóm đa công ty có thể mời bạn tham gia nhóm của họ.
Lưu ý: Chúng tôi đang dần triển khai quy trình đăng ký miền email công khai.
Thông tin này có hữu ích không?
Khắc phục sự cố
Bạn chỉ có thể tạo tài khoản Workplace bằng miền email cá nhân thuộc về một cá nhân cụ thể. Lưu ý rằng miền email này phải chưa có cộng đồng Workplace nào khác xác nhận.
Bạn không thể đăng ký Workplace bằng miền email công khai, chẳng hạn như gmail.com và yahoo.com, v.v. Bạn cũng không thể đăng ký Workplace bằng địa chỉ email chung chung, như info@, admin@, sales@, v.v.
Thông tin này có hữu ích không?
Bài viết này chỉ áp dụng cho người dùng Workplace Nâng cao.
Nếu bạn gặp lỗi cho biết miền của mình đã có người sử dụng, điều này có thể là do miền mà bạn đưa ra đang có công ty khác sử dụng hoặc miền mà bạn đang thêm là miền công khai. Nếu bạn cho rằng đây là một sự nhầm lẫn và có thể chứng minh quyền sở hữu miền này, hãy liên hệ đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi để được trợ giúp.
Lưu ý: Bạn có thể đưa miền email vào danh sách hợp lệ bằng cách truy cập Bảng điều khiển quản trị. Chỉ quản trị viên công ty mới có thể đưa miền email vào danh sách hợp lệ.
Thông tin này có hữu ích không?