Ảnh đại diện

Tìm hiểu thêm cách cá nhân hóa Workplace của bạn bằng cách thêm ảnh đại diện.

Mọi người sẽ nhận ra bạn trên Workplace nhờ ảnh đại diện.
Cách thêm hoặc thay đổi ảnh đại diện:
 1. Đi đến trang cá nhân của bạn và di chuột qua ảnh đại diện.
 2. Nhấp vào Cập nhật.
 3. Bạn có thể chọn ảnh mà bạn đã tải lên, ảnh bạn được gắn thẻ hoặc tải ảnh lên từ thiết bị.
 4. Khi sẵn sàng lưu ảnh, hãy nhấp vào Lưu. Nếu bạn muốn cắt ảnh trước, hãy sử dụng công cụ Kéo để đặt lại vị trí, rồi nhấp vào Lưu. Nếu bạn không muốn cắt ảnh, hãy nhấp vào Không cắt ảnh ở dưới cùng bên trái, rồi nhấp vào Lưu.
Lưu ý: Bất kỳ ai truy cập trang cá nhân của bạn đều có thể xem ảnh đại diện hiện tại của bạn.
Lưu ý rằng bạn cũng có thể chỉnh sửa ảnh bằng cách nhấp vào Chỉnh sửa bên dưới ảnh, rồi chọn bộ lọc hoặc thêm văn bản và nhãn dán cho ảnh. Khi chỉnh sửa xong, nhấp vào Lưu.
Tìm hiểu thêm về trang cá nhân Workplace.
Thông tin này có hữu ích không?
Cách xóa ảnh đại diện:
 1. Nhấp vào ảnh đại diện của bạn ở dưới cùng bên trái Workplace.
 2. Nhấp vào Xem trang cá nhân.
 3. Nhấp vào ảnh đại diện của bạn rồi nhấp vào ở trên cùng bên phải.
 4. Chọn Xóa ảnh trong menu thả xuống.
 5. Nhấp vào Xóa.
Thông tin này có hữu ích không?
Hình thu nhỏ của ảnh đại diện là phiên bản nhỏ hơn mà mọi người nhìn thấy bên cạnh tên bạn. Nếu ảnh đại diện không phải dạng vuông, bạn có thể điều chỉnh một phần của ảnh đại diện làm hình thu nhỏ dạng vuông. Cách đặt lại vị trí ảnh đại diện:
 1. Trên máy tính, di chuột qua ảnh đại diện hiện tại và nhấp vào Cập nhật.
 2. Nhấp vào ở góc trên cùng bên phải. Nếu bạn không nhìn thấy , ảnh đại diện của bạn đã khớp với hình vuông nên không thể đặt lại vị trí ảnh.
 3. Sử dụng thước tỷ lệ ở dưới cùng để phóng to và thu nhỏ, kéo ảnh để di chuyển xung quanh. Khi hoàn tất, nhấp vào Lưu.
Thông tin này có hữu ích không?
Ảnh bìa là ảnh lớn hơn ở đầu trang cá nhân, phía trên ảnh đại diện của bạn. Giống như ảnh đại diện, ai truy cập trang cá nhân của bạn cũng đều nhìn thấy ảnh bìa.
Cách thêm hoặc thay đổi ảnh bìa:
 1. Đi đến trang cá nhân của bạn.
 2. Nhấp vào Tải ảnh bìa lên nếu bạn thêm ảnh bìa lần đầu tiên hoặc di chuột qua ảnh bìa hiện tại, rồi nhấp vào Cập nhật ảnh bìa.
 3. Chọn tải ảnh mới lên (Tải ảnh lên) hoặc chọn ảnh từ một trong các album hiện có (Chọn ảnh...).
 4. Sau khi chọn ảnh, bạn có thể đặt lại vị trí bằng cách nhấp vào ảnh và kéo ảnh đó lên hoặc xuống.
 5. Nhấp vào Lưu.
Lưu ý: Ảnh bìa phải có chiều rộng tối thiểu 720 pixel.
Tìm hiểu thêm về trang cá nhân Workplace.
Thông tin này có hữu ích không?
Nếu bạn thêm ảnh đại diện hoặc ảnh bìa vào trang cá nhân của mình, ảnh sẽ hiển thị với mọi người trong công ty. Điều này có nghĩa là bất kỳ ai truy cập trang cá nhân của bạn đều có thể thấy ảnh bìa hoặc ảnh đại diện hiện tại của bạn.
Tìm hiểu thêm về trang cá nhân Workplace.
Thông tin này có hữu ích không?
Cách xem album ảnh bìa trước đây:
 1. Đi đến trang cá nhân của bạn và nhấp vào Khác.
 2. Nhấp vào Ảnh > Album.
 3. Nhấp vào Ảnh bìa.
Lưu ý: Giống như với ảnh đại diện, bất kỳ ai truy cập trang cá nhân của bạn đều có thể xem ảnh bìa.
Thông tin này có hữu ích không?
Khung
Bạn có thể thêm khung cho ảnh đại diện trên Workplace để thể hiện sự ủng hộ và gắn kết nhiều hơn với mọi người.
Cách thêm khung vào ảnh đại diện từ máy tính:
 1. Nhấp vào ảnh đại diện của bạn ở dưới cùng bên trái.
 2. Chọn Xem trang cá nhân.
 3. Di chuột qua ảnh đại diện của bạn và chọn Cập nhật.
 4. Chọn Thêm khung và chọn khung.
 5. Chọn thời lượng mà bạn muốn hiển thị khung và nhấp vào Sử dụng làm ảnh đại diện.
Quản trị viên có thể bật hoặc tắt tính năng này cho toàn bộ phiên bản (chứ không phải đối với người dùng cụ thể) bằng cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ. Quản trị viên không thể áp dụng khung cho người dùng mà chính họ phải tự thực hiện.
Khi không muốn sử dụng khung cho ảnh đại diện nữa, bạn có thể chuyển sang một ảnh đại diện khác mà không có khung.
Thông tin này có hữu ích không?