Làm cách nào để tạo sự kiện cho nhóm trên Workplace?

Cách tạo sự kiện cho nhóm:
  1. Trong nhóm, nhấp vào Khác > Sự kiện rồi nhấp vào Tạo sự kiện.
  2. Điền tên, vị trí, phần mô tả và thời gian của sự kiện, rồi chọn cài đặt quyền riêng tư. Lưu ý rằng bạn cần phải điền tên sự kiện.
  3. Chọn nếu bạn muốn mời tất cả thành viên của nhóm.
  4. Nhấp vào Tạo.
Bạn sẽ được chuyển tới sự kiện. Tại đó, bạn có thể chia sẻ bài viết, tải ảnh lên, mời thêm khách và chỉnh sửa các chi tiết về sự kiện này.
Thông tin này có hữu ích không?