Làm cách nào để xuất sự kiện của tôi từ Workplace?

Bạn có thể xuất sự kiện trên Workplace sang chương trình lịch như Lịch của Apple, Microsoft Outlook và Lịch Google.
Cách xuất tất cả sự kiện sắp tới của bạn:
  1. Nhấp vào Xem thêm trên bảng điều khiển Trang chủ ở bên trái.
  2. Nhấp vào Sự kiện.
  3. Nhấp vào Sự kiện sắp tới ở trên cùng bên phải để xuất tất cả sự kiện sắp tới.
Để tích hợp sự kiện của bạn vào lịch khác bằng URL webcal, hãy nhấp chuột phải vào Sự kiện sắp tới ở trên cùng bên phải và nhấp vào Sao chép địa chỉ liên kết.
Bạn cũng có thể xuất từng sự kiện sang chương trình lịch khác:
  1. Đi đến sự kiện bạn muốn xuất và nhấp vào , rồi nhấp vào Xuất sự kiện.
  2. Chọn lưu sự kiện vào máy tính hoặc gửi sự kiện qua email.
  3. Nhấp vào Xuất.
Thông tin này có hữu ích không?